تبیان، دستیار زندگی
در این آزمایش تعاملی، می توانید به بررسی تغییرات شیمیایی برگشت پذیر و برگشت ناپذیر بپردازید و با انجام آزمایش های دیگر با مفهوم محلول و مخلوط آشنا شوید.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییرات شیمیایی

تغییرات شیمیایی

در این آزمایش تعاملی، می توانید به بررسی تغییرات شیمیایی برگشت پذیر و برگشت ناپذیر بپردازید و با انجام آزمایش های دیگر با مفهوم محلول و مخلوط آشنا شوید.

در قسمت اول آزمایش موادی چون نمک، شن و ماسه، آرد، شکر را در آب بریزید و با قاشق هم بزنید، چه اتفاقی می افتد؟ کدام مواد در آب حل می شوند و کدام مواد حل نمی شوند.

در مرحله بعد، با انجام سری آزمایشات جدید، سعی کنید با مفهوم فرایند برگشت پذیر و برگشت ناپذیر آشنا شوید.

به نظر شما، ذوب شدن یخ فرایندی برگشت پذیر است؟ در مورد پختن تخم مرغ چه می توان گفت؟

Flour : آرد

Reversible : برگشت پذیر

Irreversible  : برگشت ناپذیر

Sand : شن و ماسه

Substance :  ماده

Filter :  از صافی عبور دادن

Heat : گرما دادن

beaker : بشر

dissolve :  حل شدنی


مرکز یادگیری سایت تبیان