تبیان، دستیار زندگی
در دومین روز از بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن، مهندس شهرابی و حجت الاسلام آقامیری از غرفه تبیان بازدید کردند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روز دوم؛ بازدید معاونت ها

در دومین روز از بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن، مهندس شهرابی و حجت الاسلام آقامیری از غرفه تبیان بازدید کردند.

بازدید مدیران تبیان از غرفهبازدید مدیران تبیان از غرفه

بازدید مدیران تبیان از غرفهبازدید مدیران تبیان از غرفه

بازدید مدیران تبیان از غرفهبازدید مدیران تبیان از غرفه

بازدید مدیران تبیان از غرفه بازدید مدیران تبیان از غرفهبازدید مدیران تبیان از غرفه بازدید مدیران تبیان از غرفهبازدید مدیران تبیان از غرفه بازدید مدیران تبیان از غرفهبازدید مدیران تبیان از غرفه بازدید مدیران تبیان از غرفهبازدید مدیران تبیان از غرفهبازدید مدیران تبیان از غرفه

بازدید مدیران تبیان از غرفهبازدید مدیران تبیان از غرفه

عکس: عباس زادگان

تنظیم: هومن بهلولی