تبیان، دستیار زندگی
تصاویر جلسه توجیهی نیروهای نمایشگاه قرآن در سالن کنفرانس موسسه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جلسه توجیهی نیروهای نمایشگاه قرآن

تصاویر جلسه توجیهی نیروهای نمایشگاه قرآن در سالن کنفرانس موسسه

جلسه توجیهیجلسه توجیهی

جلسه توجیهیجلسه توجیهی

جلسه توجیهیجلسه توجیهی

جلسه توجیهیجلسه توجیهی

جلسه توجیهیجلسه توجیهی

جلسه توجیهیجلسه توجیهی

جلسه توجیهی
عکس: عباس زادگان
تنظیم: هومن بهلولی