تبیان، دستیار زندگی
چه شبى برتر از آن است، خدا مى ‏داند هر شبى توبه كنیم از گنه و پاک شویم لیلة القدر، همان است، خدا مى ‏داند موسم بندگى چشم و زبان و گوش است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رمز و راز رمضان

رمضان

رمزها در رمضان است، خدا مى‏ داند

برتر از فهم و گمان است، خدا مى ‏داند

لیلة القدر، كدامین شب این ماه خداست؟

چه شبى برتر از آن است، خدا مى ‏داند

هر شبى توبه كنیم از گنه و پاک شویم

لیلة القدر، همان است، خدا مى ‏داند

موسم بندگى چشم و زبان و گوش است

نه همین صوم دهان است، خدا مى ‏داند

گر نباشد همه اعضاى تو تسلیم خدا

روزه ات صرفه ى نان است، خدا مى ‏داند

بار عام و همه مهمان خداوند كریم

ماه آزادى جان است، خدا مى ‏داند

سبط اكبر كه در این مه متولد گردید

رمز حسن رمضان است، خدا مى ‏داند

زین مه نیمه مه، ماه خدا كامل شد

عید شادى جهان است، خدا مى ‏داند

میزبان است خدا، در مه میلاد حسن

رمز این نكته نهان است، خدا مى‏ داند

كرمش مایه امید گنه كاران شد

یا حسن، ورد »حسان« است، خدا مى‏ داند

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان


منبع : سایت امام هشتم  

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.