تبیان، دستیار زندگی
جریان‌های اصلاح دینی ایران معاصر را بشناسیم
جریان‌های اصلاح دینی ایران معاصر را بشناسیم
جریان‌های اصلاح دینی ایران معاصر را بشناسیم
برای استفاده از نظرات دینی در اداره جامعه، نیازمند ورود به بطن متون دینی و استخراج نسخه‌های کارآمد و عملیاتی هستیم. از این‌رو اصلاح‌گران دینی با رویکردهایی متفاوت به این مسئله پرداخته‌اند؛ برخی ضدیت با دین را برگزیدند و برخی دیگر به سراغ روزآمدکردن گزاره‌های دینی رفتند.
مسابقه صد سوال از وهابیت
مسابقه صد سوال از وهابیت
مسابقه صد سوال از وهابیت
امروز شناخت فرقه نامشروع وهابیت و مقابله با آن به عنوان بدعت‌گذاران در دین مبین اسلام، امری ضروری می‌باشد. سایت تبیان برای ایجاد معرفت در بین کاربران عزیز، مسابقه صدسوال از وهابیت را برگزار می‌کند.
سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری ( مرحله سوم (
سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری ( مرحله سوم (
سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری ( مرحله سوم (
حضور کاربران گرامی اعلام می کنیم که دور سوم مسابقات سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری(ره) آغاز شد. مسابقه این دور از مسابقات در تاریخ 10/12/89 (دهم اسفند سال 89) روز سه شنبه راس ساعت 11 آغاز و راس ساعت 24 شب همان روز به اتمام می رسد. شایان ذکر است برای دستیا