تبیان، دستیار زندگی
بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن كریم با حضور رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شامگاه یک شنبه افتتاح شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افتتاح بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن كریم و هجدهمین مراسم تكریم خادمان قرآن كریم

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن كریم یكشنبه شب با حضور دكتر "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور در شبستان اصلی مصلای امام خمینی(ره) آغاز به كار كرد.

افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریممراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریم
مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریم
افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریمافتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریم
افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریممراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریممراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریم مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریممراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریم مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریممراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریم مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریممراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریم مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریممراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریم

مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریممراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریم

مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریممراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه قرآن کریم

تنظیم: هومن بهلولی