خواصی از محلول هستند که فقط به تعداد نسبی ذرات ماده ی حل شده (مولکول یا یون) و حلال حاضر در حجم مشخصی از محلول، بستگی دارند و نه به ماهیت ماده ی حل شده.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : طیبه موسیوند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کولیگاتیو

خواص کولیگاتیو

خواص کولیگاتیو: 

خواصی از محلول هستند که فقط به تعداد نسبی ذرات ماده ی حل شده (مولکول یا یون) و حلال حاضر در حجم مشخصی از محلول، بستگی دارند و نه به ماهیت ماده ی حل شده.

 

 خواص کولیگاتیو به شرح زیر می باشند:

- کاهش نسبی فشار بخار

- افزایش نقطه ی جوش یا صعود نقطه ی جوش

- نزول نقطه ی انجماد

- فشار اسمزی

 

در آزمایشگاه مجازی زیر گام های مختلف را به ترتیب انجام دهید و با کاهش نسبی فشار بخار و افزایش (صعود) نقطه ی جوش آشنا شوید.

 

 

قرار دادن فلش در سایت های دیگر با ذکر منبع، بلا مانع است.

 


مرکز یادگیری سایت تبیان