تبیان، دستیار زندگی
مراحل مختلف آماده سازی غرفه تبیان در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی تهران به شرح ذیل است:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر آماده سازی غرفه تبیان

مراحل مختلف آماده سازی غرفه تبیان در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی تهران به شرح ذیل است:

آماده سازی غرفه تبیان در نمایشگاه قرآنآماده سازی غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

آماده سازی غرفه تبیان در نمایشگاه قرآنآماده سازی غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

آماده سازی غرفه تبیان در نمایشگاه قرآنآماده سازی غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن
آماده سازی غرفه تبیانآماده سازی غرفه تبیان

آماده سازی غرفه تبیان در نمایشگاه قرآنآماده سازی غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن
آماده سازی غرفه تبیانآماده سازی غرفه تبیان

آماده سازی غرفه تبیان در نمایشگاه قرآنآماده سازی غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

آماده سازی غرفه تبیان در نمایشگاه قرآنآماده سازی غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن

عکس: عباس زادگان

تنظیم: هومن بهلولی