- جلسه دوم نكته : در بسیاری از پنجره های ویندوز سه كلید زیر وجود دارند: OK : برای تایید و اعمال تغییرات و بسته شدن پنجره Cancel : برای صرف نظر از اعمال تغییرات انجام داده شده Apply : برای تائید و اعمال تغییرات و باز ماندن پن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش ویندوز 98 - جلسه دوم

نكته :

در بسیاری از پنجره های ویندوز سه كلید زیر وجود دارند :

OK :

برای تایید و اعمال تغییرات و بسته شدن پنجره

Cancel :

برای صرف نظر از اعمال تغییرات انجام داده شده

Apply :

برای تائید و اعمال تغییرات و باز ماندن پنجره به كار می رود.

 

گزینه های رادیوئی :

گزینه هایی به شكل دایره هستند كه از مجموعه آنها، فقط یكی می تواند انتخاب شود.

كلیدهای كنترلی پنجره ها :

در ویندوز با اجرای هر آیكن كه نشانگر برنامه ای می باشد پنجره ای باز می شود. در هر پنجره ممكن است كلیدهای زیر وجود داشته باشد كه در سمت راست و بالای آن پنجره واقع شده اند
close برای بستن پنجره
Maximize برای حداكثر كردن اندازه پنجره
Restore برای برگرداندن پنجره حداكثر شده به اندازه قبلی

Minimize برای حداقل كردن پنجره و فرستادن روی Taskbar . با این كار پنجره بسته نمی شود، و برای باز شدن مجدد آن كافیست روی نام آن برنامه در Taskbar كلیك كنید.

Help: برخی پنجره ها آیكن كوچكی در سمت راست و بالای خود دارند كه به شكل علامت سؤال (؟) می باشد. اگر روی آن كلیك كنیم، همراه نشانگر ماوس، علامت سؤال اضافه خواهد شد و هر جایی در آن پنجره كه كلیك كنیم، پنجره كوچكی با توضیحات مختصری درباره آن قسمت، باز می شود.   

تغییر مكان پنجره ها:

برای تغییر مكان پنجره، روی سطر عنوانش كلیك كرده و سپس به نقطه دیگری Drag می كنیم.

تغییر سایز پنجره ها:

برای تغییر اندازه پنجره، نشانگر ماوس را به یكی از لبه های آن نزدیك كرده به محض تغییر حالت Drag

می كنیم. البته قسمتی مخصوص این كار در سمت راست و پایین هر پنجره وجود دارد.

 

مرتب سازی پنجره های باز:

گاهی اوقات تعداد پنجره های بازی كه ما با آنها كار می كنیم زیاد می شوند و یا شاید لازم باشد كه مثلا دو تا پنجره My Computer بطور عمودی و مرتبی كنار هم قرار گیرند. برای این كار، در قسمت خالی Taskbar كلید سمت راست ماوس را می زنیم (Right click)، در منوی باز شده، گزینه های زیر برای مرتب كردن پنجره ها به كار می رود:

ade Windows مرتب كردن پنجره ها به شكل قطری.
Tile Windows Horizentally مرتب كردن پنجره ها به صورت افقی.
Tile Windows Vertically مرتب كردن پنجره ها به صورت عمودی.
Minimize All windows برای حداقل سازی تمام پنجره ها.

ساعت و تاریخ سیستم

 معمولاً سمت راست Taskbar ساعت سیستم دیده می شود. با اشاره به آن، ساعت و تاریخ نیز نمایش داده خواهد شد. برای تنظیم ساعت و تاریخ روی ساعت دابل كلیك می كنیم. در پنجره باز شده امكان تنظیم ساعت و تاریخ وجود دارد.

تنظیمهای Taskbar

: در قسمت خالی روی TaskBar راست كلیك كرده و در منوی باز شده روی Properties كلیك می كنیم. پنجره ای باز می شود كه در آن گزینه های زیر وجود دارد:
Always on top: با انتخاب این گزینه، Taskbar همیشه روی سایر پنجره ها قرار می گیرد.

Auto Hide: باعث می شود با دور شدن نشانگر ماوس از Taskbar، به صورت خودكار پنهان شود.

Show small lcons in Start Menu: آیكنهای منوی استارت را در اندازه كوچكتر نشان می دهد.

show clock: با انتخاب آن، ساعت در سمت راستTaskbar نشان داده خواهد شد.

روی عكس كلیك كنید 

سایر تنظیمهایTaskbar :

با نزدیك كردن نشانگر ماوس به لبه داخلیtaskbar شكل نشانگر ماوس عوض می شود. در این حالت Drag می كنیم.با این كار پهنای آن بیشتر می شود تا حدیكه نصف Desktop را می پوشاند. همچنین می توان taskbar را به یكی از چهار جهت صفحه برد. برای این كار در قسمت خالی taskbar ، كلید سمت چپ ماوس را پایین نگه داشته و به محل دلخواهی از صفحه می كشیم (یا Drag كردن).