تبیان، دستیار زندگی
فرآورده های نفتی از پرمصرف ترین مواد شیمیایی در دنیای مدرن امروز محسوب می شوند. با توجه به حجم عظیم سوختی که برای تولید نیرو در اتومبیل ها و ایجاد حرارت در خانه ها نیاز است و فراوانی دفعاتی که یک بشکه نفت منتقل و ذخیره می شود، نشت آن اجتناب ناپذیر است. ..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فناوری زیست پالایی

فناوری زیست پالایی

فرآورده های نفتی از پرمصرف ترین مواد شیمیایی در دنیای مدرن امروز محسوب می شوند. با توجه به حجم عظیم سوختی که برای تولید نیرو در اتومبیل ها و ایجاد حرارت در خانه ها نیاز است و فراوانی دفعاتی که یک بشکه نفت منتقل و ذخیره می شود، نشت آن اجتناب ناپذیر است. اعتقاد بر این است که کل میزان نفتی که از طریق فعالیت های انسانی و یا طبیعی وارد دریا می شود می تواند سطح همه اقیانوس های کره زمین را با ضخامت 20 مولکول بپوشاند. با توجه به این که نفت حاوی مواد شیمیایی خطرناکی نظیر بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن، نفتالین و غیره است، می تواند برای سلامت گیاهان، جانوران و انسان مضر باشد.

با وجودی که نشت های عظیم نفتی سهم کمی از آلودگی را به خود اختصاص می دهد اما به دلیل خسارات زیادی که به محیط زیست وارد می کند نگرانی بیشتری را به وجود می آورد. کشور ما نیز جزء کشورهای نفت خیز محسوب می شود و از این خسارت بی نصیب نمانده است. به طوری که در دی ماه 1388 یک چاه نفت در منطقه مارون خوزستان نشت کرد و در اثر آن حدود 20هزار بشکه نفت وارد منطقه شد. علاوه بر این قطعا در مناطق نفت خیز کشور نظیر خوزستان، خاک و آب های زیرزمینی در اثر فعالیت های انسانی و طبیعی دچار آلودگی می شوند ولی متاسفانه آمار دقیقی از میزان آلودگی نفتی در این مناطق گزارش نشده است.

حذف آلودگی های نفتی

آلودگی های نفتی به سه روش زیر پاکسازی می شوند:

1)      فیزیکی

2)      شیمیایی

3)      زیستی

برای حذف آلودگی آب ها به روش فیزیکی ممکن است از ابزارهای جمع کننده مثل skimmer استفاده شود. در مورد خاک های آلوده نیز روش landfilling که نوعی سیستم دفن بهداشتی مواد آلوده است و یا سوزاندن به کار گرفته می شود. بعضی از این روش ها مثل landfilling و سوزاندن بسیار گران هستند، علاوه بر این سوزاندن باعث آلودگی هوا می شود. استفاده از skimmer نیز روش ساده ای نیست و برای نشت نفت در سطح وسیع آن چنان که باید موثر نیست. روش های شیمیایی شامل تزریق مستقیم اکسیدکننده های شیمیایی به محیط است که منجر به تغییر ماهیت طبیعی محیط می شود. اما روش های زیستی که به طور معمول شامل تبدیل آلودگی به مواد غیررسمی با استفاده از فرایندهای میکروبی است موثرتر و بی ضررتر به نظر می رسد.

فناوری زیست پالایی

درواقع، زیست پالایی یک فن آوری حذف آلودگی است که در آن سیستم زیستی برای تخریب یا تغییر شکل مواد شیمیایی زیانبار استفاده می شود.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

شناسایی مواد خالص

روش های جداسازی

روش شناسایی چند گاز متداول