تبیان، دستیار زندگی
8 ماه می سال1903 میلادی : پُل گوگَن هنرمند و نقاش نوپردازفرانسوی ،  كه ازپیشتازان ساده سازی طراحی درنقاشی بود درپاریس به دنیا آمد. گوگن حرفه های گوناگون را برای تأمین مخارج زندگی آزمایش كرد اما پس ازسفرهای متعدد و بروز ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

1 8 اردیبهشت (8 ماه می ) سالروز تولد پُل گوگَن هنرمند و نقاش نوپردازفرانسوی

8 ماه می سال1903 میلادی: پُل گوگَن هنرمند و نقاش نوپردازفرانسوی،  كه ازپیشتازان ساده سازی طراحی درنقاشی بود درپاریس به دنیا آمد. گوگن حرفه های گوناگون را برای تأمین مخارج زندگی آزمایش كرد اما پس ازسفرهای متعدد و بروز استعدادش درنقاشی و تجلیل بزرگانی چون " سِزان" ازاو، همه اوقاتش را به نقاشی اختصاص داد و آثاری ارزشمند پدید آورد. گفتنی است كه این هنرمند نقاش جالب ترین آثارخود را درجزیره كوچكی بنام آتونو خلق كرده است.