تبیان، دستیار زندگی
نشست خبری بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر امروز چهارشنبه در سالن اجتماعات شورای فرهنگ عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر نشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نشست خبری بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظهر امروز چهارشنبه در سالن اجتماعات شورای فرهنگ عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

نشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریمنشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریمنشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریمنشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریمنشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریمنشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریمنشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریمنشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریمنشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریمنشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریمنشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریمنشست خبری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

عکس: عباس زادگان

تنظیم: هومن بهلولی