تبیان، دستیار زندگی
برای شما دوستان عزیز تبیانی، مسابقه‌ای آماده كرده‌ایم تا هوش خود را بسنجید و با دوستان خود رقابت كنید. بفرمایید از این طرف...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسابقه ویژه‌نامه «بفرمایید خنده»

برای شما دوستان عزیز تبیانی، مسابقه‌ای آماده کرده‌ایم تا هوش خود را بسنجید و با دوستان خود رقابت کنید. برای شركت در این مسابقه، كافی است كه این جدول را حل كرده و عددهای درج شده در خانه‌های رنگی مورد نظر را در بخش نظرات بنویسید.

روش حل و تکمیل جدول:

شما باید طوری اعداد مناسب را انتخاب و در جاهای خالی قرار دهید، که در هیچ سطر و ستونی، اعداد تکراری وجود نداشته باشد. با توجه به تعداد خانه‌های جدول که 9 * 9 است، مجموع ارقام هر سطر و ستون پس از تکمیل 45 خواهد بود.

بعد از تکمیل این جدول، عدد خانه‌های سبز، قرمز، آبی و زرد را طبق نمونه زیر، در قسمت نظرات همین مطلب ثبت کنید. تا پایان زمان مسابقه، هیچ‌کدام از نظرات به نمایش عمومی گذاشته نمی‌شوند.

به عنوان نمونه:

سبز: 5

قرمز: 2

آبی: 1

زرد: 6

هدف از اجرای این مسابقه تقویت هوش شماست. اما باشگاه کاربران تبیان، به پاس زمانی که برای کشف پاسخ مسابقه صرف می‌کنید، به قید قرعه به پنج کاربر تبیانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به رسم یادبود كارت هدیه بیست هزارتومانی تقدیم خواهد کرد.

برای شرکت در این مسابقه تا پایان روز  دوشنبه 26 تیرماه فرصت دارید، اما پیشنهاد می‌کنیم که کار را به دقیقه نود نسپارید!


باشگاه كاربران تبیان