تبیان، دستیار زندگی
اولین نشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم روز گذشته با حضور حجت الاسلام محمدی برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن كریم

اولین نشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم روز گذشته با حضور حجت الاسلام محمدی برگزار شد.

نشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریمنشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریم

نشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریمنشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریم

نشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریمنشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریم

نشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریمنشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریم

نشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریمنشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریم

نشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریمنشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریم

نشست هماهنگی مدیران بیستمین نمایشگاه قرآن كریم
تنظیم: هومن بهلولی