تبیان، دستیار زندگی
شرح قسمتهایی از نهج البلاغه، نمایش نسخ خطی نهج البلاغه، موضوعات نهج البلاغه، دعای کمیل. در این مجموعه ضمن آشنایی با متن نهج البلاغه و قرائت آن با عناوین متون برگزیده نهج البلاغه در قالب هنر خطاطی و تذهیب آشنا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عترت 2 - امام علی (ع)


قرائت نهج البلاغه، شرح قسمتهایی از نهج البلاغه، نمایش نسخ خطی نهج البلاغه، موضوعات نهج البلاغه، دعای کمیل.

در این مجموعه ضمن آشنایی با متن نهج البلاغه و قرائت آن با عناوین متون برگزیده نهج البلاغه در قالب هنر خطاطی و تذهیب آشنا می شویم. ضمنا در این برنامه امكان بهره گیری و جستجوی موضوعی از متن به 3 زبان وجود دارد.

قرائت نهج البلاغه : در این بخش امكان شنیدن حكمت های نهج البلاغه همراه متن وجود دارد.

تشریح قسمتهایی از نهج البلاغه : شامل 5 بخش مختلف است كه عبارتند از :

- عناوین اصلی : شامل فهرست لغات نهج البلاغه به زبان فارسی با امكان جستجوی لفظی به ترتیب حروف الفبا

- الفاظ عربی : امكان جستجوی لفظی كلمات عربی موجود در نهج البلاغه به ترتیب حروف الفبا با ترجمه فارسی و ارائه دفعات تكرار هر لغت

- الفاظ فارسی : امکان جستجوی لفظی کلمات فارسی موجود در نهج البلاغه به ترتیب حروف الفبا

- موضوعات : در این بخش امكان جستجوی موضوعی میان 000/10 موضوع استخراج شده از متن نهج البلاغه به 3 زبان وجود دارد.

- متن نهج البلاغه : شامل متن كامل نهج البلاغه با ترجمه فارسی و انگلیسی

مایش نسخ خطی نهج البلاغه : در این قسمت 37 عنوان متون برگزیده نهج البلاغه در قالب هنر خطاطی (تذهیب) ارائه گردیده است.

دعای کمیل : در این بخش امکان شنیدن و نمایش متن دعای کمیل وجود دارد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.