تبیان، دستیار زندگی
در نظام الهی و فرهنگ قرآنی، هدف اصلی از ازدواج رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر، پیمودن طریق رشد، نیل به کمال انسانی و تقرب به ذات حق است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ازدواج به شرط معنویت


در نظام الهی و فرهنگ قرآنی، هدف اصلی از ازدواج رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر، پیمودن طریق رشد، نیل به کمال انسانی و تقرب به ذات حق است. تردیدی نیست که از تنهایی به درآمدن، همسر و همراه شدن، خانواده مستقل تشکیل دادن، ارضای کشش های نفسانی و غرائز طبیعی و فرزند آوری از نتایج قهری ازدواج و بالطبع از مهمترین عوامل موثر درآرامش روان، اسایش فکر و جان و احساس رضایت مندی درونی است.

راهی برای تسکین

خالق حکیم و جان آفرین در کتاب حیات می فرماید: هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها..  او خدایی است که همه شما را از یک نفس واحد افرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار وی آرام گیرد و بیاساید. اعراف آیه 189)

استاد معظم آیت الله جوادی آملی در تفسیر این آیه شریفه می فرمایند: راز اصیل آفرینش غیر از گرایش غریزی و اطفای شهوت خواهد بود که خداوند از آن خبر می دهد.

بنابراین والاترین هدف ازدواج، بعنوان یک نیاز، برخوردار شدن از آرامش روان و آسودگی خاطری است که خود لازمه اعتلای وجود، شکفتن همه قابلیت، همگامی و همراهی در مسیر رشد و کمال و نیل به اخلاص و فلاح است و همه اندیشه ها و برداشت های دیگر در قلمرو ازدواج و تشکیل خانواده فروعی است بر این اصل. از این رو توجه به همین اصل بنیادی، یعنی آرامش بخشیدن و آرامش گرفتن زن و مرد می بایست در انتخاب همسر و ازدواج مدنظر قرار گیرد.

پرواضح است که رسیدن به ساحل آرام زندگی و بهرهمند شدن از سرچشمه آرامش روان، انتخاب همسری است همراه، همراهی است هم اندیشه، هم اندیشه ای است خداجو، خداجویی است حقیقت گو و صبور، و صبوری است که وجودآرامش بخشش آمیزه ای است از مهر و محبت، عطونت و منطق و استواری.

پس اولین و برترین معیار و نشانه برتری و سعادتمندی همسران احساسی است که از آرامش روان و شکوفایی وجود دارند. خانه ای که آرامشگاه است، مناسب ترین سکوی اعتلای وجود است و همسری که آرامش بخش است، مطلوب ترین همدل و همسفر راه. آرامش وخاطر و آسایش روان همسران زمانی به شایستگی فراهم می گردد که ارتباط متقابل ایشان بر پایه محبت و عطوفت و مهربانی و گذشت استوار باشد. به عبارت دیگر آرامش روان در سایه محبت حاصل می شود و لازمه تبلور و فراوانی رفتارهای محبت آمیز نیز برخور داری از آرامش روان و سکینه خاطر است.   

همچنین آیت الله جوادی املی در جایی دیگر چنین می فرمایند: منشا گرایش مرد به زن و آرمیدن مرد درسایه انس به زن ، همان مودت و رحمتی است که  خداوند بین آنها قرار داده، و این مودت الهی غیر از گرایش غریزه ی نر و ماده است که در حیوانات هم موجود است، اصالت در گرایش مرد به زن همان محبت الهی است.

امروزه ریشه بسیاری از اختلالات روانی و غالب بیماری های روان- تنی را می توان در اضطراب و ناآرامی روانی و تنش های عاطفی جستجو کرد. اختلال افسردگی که خود بزرگترین بیماری روانی قرن حاضر است، در پی نا ارامی و اضطراب و پریشانی حال پدیدار می گردد.

مرد و زن ، دو انسان مساوی در داشتن رغبت ها و آرزو ها می باشند، لذا بایستی به همسرت احترام بگذاری، همانگونه که از همسرت انتظار داری که به تو احترام بگذارد، همانگونه که در تو انگیزه و رغبتی وجود دارد در او نیز همان انگیزه و رغبت و جود دارد

به همسرت احترام بگذار و به اراده و تصمیمش ارزش بگذارو کوشش نکن که دیدگاهت را بر او تحمیل کنی، در اینصورت  او احساس کند تنها ابزاری در دست مرد جهت خوشگذرانی اوست.

کوشش نما که با همسرت در تمامی مسائل مشترک تفاهم داشته باشی و اگر نظر او را قبول نداری کوشش کن که او را قانع نمائی.

فرآوری: نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان


منبع:

-زن در آیینه جلال و جمال. آیت الله جوادی املی

-روانشناسی همسران برتر. دکتر غلامعلی افروز

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.