تبیان، دستیار زندگی
در این نوشتار شما با انواع آرم و نشانه های گرافیکی آشنا می شوید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انواع گوناگون آرم


در این نوشتار شما با انواع آرم و نشانه های گرافیکی آشنا می شوید.


از دیدگاه نشانه شناسی دسته بندی آرم بر حسب تركیب عناصر زبانی و شمایلی انجام می گیرد. بر این اساس دسته ایی از آرم ها فقط از عناصر زبانی استفاده می كنند (یك نام - یك یا چند حرف) كه آنها را "آرم نوشتاری "، "logotype" می نامیم.

دسته دیگر با تركیب عناصر شمایلی طراحی شده اند، كه آنها را "آرم شمایلی" ، logo iconique"" یا "icotype" می نامیم.

دسته سوم، از تلفیق عناصر نوشتاری و شمایلی ساخته شده اند كه آنها را "آرم تلفیقی" ،""logo mixteمی نامیم.

آرم نوشتاری logo type

انواع گوناگون آرم

این دسته از آرم ها فقط با استفاده از نشانه های زبانی طراحی می شوند :

1-گاه با نام اختصاری یك موسسه یا سازمان مانند BHV برای فروشگاه Bazard de L' Hotel de Ville، و یا CA برای بیمهCredit Agricole

2- گاهی با بزرگنمایی حرف اول نام موسسه مانند H برای انتشارات Hachette

3-گاهی با تركیب بندی حروف و ارقام مثل M 3

4-برخی اوقات نیز نام كامل موسسه یا سازمان را بازنمایی می كنند: نام طراح و سازنده جواهرات Cartier ، نام فروشگاه بزرگ و زنجیره ای Lafayette، نام طراح و تولید كننده پوشاك New Man

بنابر این "آرمهای نوشتاری" به دو گونه اند: یا نام موسسه را نمایش می دهند و یا از حروف و ارقام استفاده می كنند. استفاده از حروف، قابل انعطاف تر است و به راحتی با زمینه های فرهنگی گوناگون تطبیق پیدا می كند. ولی از طرفی تآثیر گذاری آن به عنوان یك علامت خاص، بستگی به قابلیت به یاد سپردن آن دارد. نام های كامل هر چند طولانی میت وانند به یاد ماندنی باشند، زیرا مانند متن در لحظه خوانده می شوند، اما استفاده از آن ها در زمینه های فرهنگی مختلف ممكن است مشكل آفرین باشد .در طراحی آرم های نوشتاری مانند آرم های شمایلی ممكن است از عناصر تجسمی، مانند بافت و رنگ استفاده كنند. كاربرد این عناصر در نوشتار و تكرار در استفاده یكنواخت از آن ها، به مرور تاثیر گذاری آرم نوشتاری را مانند آرم شمایلی خواهد كرد.

"آرمهای نوشتاری" به دو گونه اند: یا نام موسسه را نمایش می دهند و یا از حروف و ارقام استفاده می كنند. استفاده از حروف، قابل انعطاف تر است و به راحتی با زمینه های فرهنگی گوناگون تطبیق پیدا می كند. ولی از طرفی تآثیر گذاری آن به عنوان یك علامت خاص، بستگی به قابلیت به یاد سپردن آن دارد. نام های كامل هر چند طولانی میت وانند به یاد ماندنی باشند، زیرا مانند متن در لحظه خوانده می شوند، اما استفاده از آن ها در زمینه های فرهنگی مختلف ممكن است مشكل آفرین باشد .در طراحی آرم های نوشتاری مانند آرم های شمایلی ممكن است از عناصر تجسمی، مانند بافت و رنگ استفاده كنند. كاربرد این عناصر در نوشتار و تكرار در استفاده یكنواخت از آن ها، به مرور تاثیر گذاری آرم نوشتاری را مانند آرم شمایلی خواهد كرد.

آرم شمایلی logo iconique یا ico type

این نوع آرم ، تصویری است كه می تواند نمادی تجریدی، تصویر یك شی، یك نقش و غیره باشد.

دسته ای از این آرم ها فیگوراتیو هستند مانند : سنجاب، مرد یا اسب. دسته ای دیگر تصاویر غیر فیگوراتیو هستند مانند: پیكان،مربع، دایره و غیره. بنابر این می توان 3 نوع آرم شمایلی را در نظر گرفت:

انواع گوناگون آرم

1- آرم شمایلی _ imaginal تصویری است كه شباهت زیادی با یك شی مادی دارد; آرم پودر شكلات سازی "Chicor'ee Leroux" زنی را كه با طراحی ساده شده ای رسم شده در حال تعارف آن كالا به مخاطبان نشان می دهد، كه نمونه مناسبی از این گونه است.

2-آرم شمایلی _ diagrammatique كه با یك طرح خلاصه و موجز، مشخصه اصلی فراورده را نشان میدهد. آرم قدیمی اداره برق فرانسه (EDF) كه یك آذرخش است دقیقا از این مقوله است.

3- آرم شمایلی _ استعاری m'etaphorique از طریق جا به جایی معنایی و با به كار گرفتن عنصری معنادار نشان دهنده ی كاركرد یا توانایی مارك یا كالای مورد نظر است، عمل می كند. آرم كارخانه خودرو سازی پژو كه در آن یك شیر، استعاره از قدرت خودرو است، در این مقوله قرار می گیرد. آرم این كارخانه از سال 1882 تا كنون چندین بار تغییر شكل یافته. تصویر شیر به عنوان عنصر ثابت و استعاره ای از قدرت در تمام آرم ها باز نمایی شده است.

انواع گوناگون آرم

4-آرم شمایلی - نمادین: بدون هیچ رابطه فطری با موضوع و یا عملكرد آن ها هستند.

مثال این نوع آرم تصویر تمساح در مارك تولید كننده ی پوشاك ورزشی ''lacoste'' است.

انواع گوناگون آرم

تصویر این تمساح طرح روی بلوز ورزشكاران شد و از ان موقع تا كنون تصویر تمساح در آرم lacoste به عنوان عنصر تصویری مشخص كننده این مارك است.

آرم تلفیقی logo mixte

این دسته از آرم ها، از همزیستی دو گونه پیام ساخته می شدند: پیام زبانی و پیام شمایل نگارانه.

بدین سان امكان پدید آمدن چند گونه رابطه بین این دو نوع پیام وجود دارد: می توانند همجوار هم باشند، می توانند یكدیگر را تقویت كنند و یا موجب تثبیت یكدیگر شوند.

رابطه همجواری، بر این اصل استوار است است كه نوشتار و شمایل در حكم دو واحد مستقل در كنار یكدیگر قرار می گیرند. این نوع تلفیق در آرم به وضوح مسئله ی مشروعیت را پیش می كشد زیرا به نظر می رسد كه بخش نوشتاری و طرح شمایلی آرم، هر یك از تناسب و موضوعیت بالایی برخوردار نیستند.

آرم كارخانه تولید كننده ی روغن نباتی Lesieur نمونه ی مناسبی برای نمایش این نوع رابطه است.

انواع گوناگون آرم

رابطه ی تثبیت كننده، می تواند گویای وضعیتی باشد كه در آن پیام شمایلی دارای تعابیر چند گانه باشد. در این صورت پیام زبانی با جهت دادن به مخاطب، یكی از تعابیر این نشانه ی تصویری چند معنا را تثبیت می كند. در آرم هایی كه دارای "شعار" هستند، یا به عبارت دقیق تر شعار را به خدمت می گیرند، این شعار است كه معنای بخش شمایلی آرم را روشن می كند. آرم تولید كننده زیر پوش های (دامار) نمونه خوبی است. این آرم از سال 1958 تا كنون چند بار تغییر یافته است ، اما شعار این آرم همواره به عنوان عنصر نوشتاری ثابت در طراحی این آرم، نقش تثبیت كننده ی شمایل دیاگراماتیك را به عهده داشته است.

رابطه تقویت كننده بین دو وجه بازنمایی زبانی و شمایلی در صورتی امكان پذیر است كه این دو واحد در بطن یك نظام چرخشی قرار گیرند و همچون دو عنصر همنشین نقش كلی تری ایفا كنند. در این صورت مفهوم آرم از بك نوع فرایند خوانش نشآت می گیرد كه فرم چرخش نگاه بین این دو وجه بازنمایی یك پیام، یكپارچه شده است.

آرم تولید كننده ی قهوه ی Jacques Vabre آرم كارخانه بیسكویت سازی Heudebert، یا آرم آزمایشگاه Urgo نمونه های مناسبی برای نمایش ای نوع رابطه هستند.

انواع گوناگون آرم

بخش هنری تبیان


منبع:

سایت ژوژمان