تبیان، دستیار زندگی
در ساختار شناسی روایی سینما ، و جان مایه ای که از ادبیات دراماتیک می گیرد نوعی اخلاق گرایی در درون مایه ی داستانی سینما وجود داشته باشد ، اما قائلیت ژانری به عنوان سینمای دینی مفهومی مناقشه برانگیز است . این که با نمادها والمان های سینمایی تا چه اندازه می
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 

در ساختار شناسی روایی سینما ، و جان مایه ای که از ادبیات دراماتیک می گیرد نوعی اخلاق

گرایی در درون مایه ی داستانی سینما وجود داشته باشد ، اما قائلیت ژانری به عنوان سینمای

دینی مفهومی مناقشه برانگیز است .

این که با نمادها والمان های سینمایی تا چه اندازه می توان مفاهیم معنوی دین را به تصویر

کشید . این رو یکرد هر قدر براساس موزه های دینی باشد، بازهم ناگزیر از قرائت نویسنده ی فیلم

نامه و کارگردان اثر است.

 سینمای دینی 
 چرایی سینمای دینی 
 یک تکه نان 
 سینمای دینی،دین سینمایی 
 سینمای دینی چیست 
 سینمای دینی چگونه رونق می یابد 
 قدمگاه و باور حضور 
 سینمای نوین دینی با مجید مجیدی 
 معناشناسی سینمای دینی(1) 
 معناشناسی سینمای دینی(2) 
 معناشناسی سینمای دینی(3) 
 تاملی در سینما 
 تاملی در سینمای دینی(2) 
 تاملی در سینمای دینی(3) 
 تاملی در سینمای دینی(4) 

تهیه و تنظیم: مجتبی شاعری- عاطفه مژده

طراح و گرافیست :محبوبه همتی