تبیان، دستیار زندگی
لمس و مشاهده مطالب علمی در درسی مانند فیزیک اهمیت و تاثیر زیادی دارد. مجموعه 1000 آزمایش فیزیک شامل بیش از 1000 ایده آموزشی و 120 آزمایش، مباحثی چون نور، الکتریسیته و انرژی را به شکلی متنوع و متفاوت با استفاده از فیلم های آموزشی مورد بررسی قرار می دهد ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هادی داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

1000آزمایش فیزیک

 1000آزمایش فیزیک

لمس و مشاهده مطالب علمی در درسی مانند فیزیک اهمیت و تاثیر زیادی دارد. مجموعه 1000 آزمایش فیزیک شامل بیش از 1000 ایده آموزشی و 120 آزمایش، مباحثی چون نور، الکتریسیته و انرژی را به شکلی متنوع و متفاوت با استفاده از فیلم های آموزشی مورد بررسی قرار می دهد که به دانش آموزان کمک می کند تا بدون نیاز به مربی سطح یادگیری مفاهیم فیزیکی را در خود ارتقا دهند.همچنین یک آزمایشگاه مجازی برای معلمان ایجاد می کند که برای انتقال بهتر مفاهیم آزمایشگاهی در کلاس درس مفید است.

ایده ها و آزمایش های گردآوری شده در 1000آزمایش فیزیک می تواند در مدارس هوشمند کاربرد داشته باشد.

در زیر محیط اصلی نرم افزار را مشاهده می کنید :

 1000آزمایش فیزیک

و نمونه ای از بخش های داخلی نرم افزار:

 1000آزمایش فیزیک

و همچنین نمونه هایی از آزمایش ها :

 1000آزمایش فیزیک

 1000آزمایش فیزیک

برای سفارش خرید این سی دی  پر محتوا و مفید کلیک کنید.