783; صبح» روایتی است از زندگی ۷ نفر در تهران بزرگ. سربازی كه مأمور سبز و قرمز كردن چراغ راهنمایی است به خاطر دیدن دختر موردعلاقه‌اش چراغ عابران پیاده را دیرتر از حد معمول سبز می‌كند. شش شخصیت دیگر كه پشت همین چراغ قرمز ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خلاصه داستان:

«تهران، ساعت ۷ صبح» روایتی است از زندگی ۷ نفر در تهران بزرگ. سربازی كه مأمور سبز و قرمز كردن چراغ راهنمایی است به خاطر دیدن دختر موردعلاقه‌اش چراغ عابران پیاده را دیرتر از حد معمول سبز می‌كند. شش شخصیت دیگر كه پشت همین چراغ قرمز ایستاده‌اند بدون این كه بدانند، در داستان زندگی یكدیگر تأثیر می‌گذارند.