تبیان، دستیار زندگی
مدیر تعریف : کاربر سطح مدیر ، کاربری است که در فرم ثبت نام و یا در ویرایش مشخصات ثبت شده خود ، سطح کاربری خود را مدیر انتخاب کند. این كاربران اجازه ورود به مرحله اول انتخاب شورای مدیران انجمن ها را خواهند داشت. تعهدات : از آ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیین نامه سطح کاربری مدیر

مدیریت زمان
تعریف :کاربر سطح مدیر ، کاربری است که در فرم ثبت نام و یا در ویرایش مشخصات ثبت شده خود ، سطح کاربری خود را مدیر انتخاب کند.

این كاربران اجازه ورود به مرحله اول انتخاب شورای مدیران انجمن ها را خواهند داشت.


تعهدات :از آنجایی كه كاربران ثبت نام شونده ، اعضاء تأیید نهائی سایت میباشند ، لذا بطور رسمی متعهد به رعایت ضوابطخواهند بود.

كاربران این سطح بعد از تأیید در مرحله اول و در صورت موفقیت در كسب آراءانتخابات شورای مدیریت ، مسؤولیت مدیریت انجمن را بطور مشترك با اعضا شورای بعهده میگیرد كه در ذیل به آنها اشاره شده است.


تبصره 1 )

در صورت عدم تأیید كاربر در مرحله اول و همینطور عدم كسب آراء لازم ، بایستی در 2 سطح دیگر اعضاء خود را معرفی كند. ( سطح كاربری مدیر در هر دوره انتخابات برای اعلام آمادگی فعال خواهد شد )

- حضور مرتب و فعال در گردهمائیهای مجازی و حقیقی انجمن مربوطه

- رسیدگیبه امور و مشکلات اعضا و پاسخگو بودن به اعضای انجمن مربوطه

- حفظ رابطه متقابل تبیان با انجمن و اعضا

- طرح ریزی و ابداع برنامه های مناسب و مفید برای انجمن مربوطه و اجرای آن با حمایت و تأیید تبیان

- بررسی و رسیدگی به تولید مطالب اعضا انجمن و پاسخگو بودن در مقابل آن

- نظارت بر فعالیت کاربرانسطح فعال

فرم ثبت نام