وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ر این درس می خواهیم شما را با مایا و محیط آن آشنا كنیم در این قسمت با پانل ها و نحوه حركت و تعامل در مایا را خواهید آموخت : اولین قسمت كه می خواهیم برای شما معرفی كنم قسمتی است كه رابطه اصلی برای تغییر اشیا در محیط نرم افزار ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش مایا شماره 5

در این درس می خواهیم شما را با مایا و محیط آن آشنا كنیم در این قسمت با پانل ها و نحوه حركت و تعامل در مایا را خواهید آموخت :

اولین قسمت كه می خواهیم برای شما معرفی كنم قسمتی است كه رابطه اصلی برای تغییر اشیا در محیط نرم افزار است به نامAttribute Editor در این رابطه شما می توانید امام خصوصیات یك شی كه قابل تغییر باشد را در دست رس داشته باشید . بازدن كلیدCtrl a می توانید این منو را مشاهده نمایید .

قسمت بعدی كه در دروس قبل با آن به صورت خیلی مختصر آشنا شدیدChannel Box است كه برای مشاهده متغییر ها و پارامترهای فعلی شی منتخب است .


Hot Box :

اینمنو ( منوی میانبر ) از خاصیت هایی است كه مورد توجه كاربران مایا قرار دارد به اسن صورت كه با نگه داشتن كلیدSpace این منو ظاهر می شود و تمام منوها و ماژول ها در داخلHot Box موجود می باشد و شما می توانید مستقیم به سراغ منوی مورد نیاز خود بروید.


Tumble :

به كمك این گزینه می توانید در درون نماها پیمایش نمایید یعنی نماها را بچرخانید كه با گرفتن كلیدAlt و كلیك كردن به وسیله دكم چپ ماوس می توانید در صحنه چرخش داشته باشید . البته خود فرمان در منو های بالای نما ها وجود داردview> camera tool > Tumble


Trace :

به كمك این گزینه می توانید حالتPaning را درصحنه داشته باشید یعنی می توانید بدون تغییر زاویه و همچنین بزرگنمایی در صحنه پیمایش نمایید . در واقع نماها را به سمت چپ راست بالا و پایین حركت می دهد .

بانگه داشتن كلیدAlt و زدن كلید وسط ماوس این خاصیت فعال می گردد البته خود فرمان در منوی زیر وجود دارد :Trace   view> camera tool >البته در جلوی هر یك از فرمان ها یك جعیبه وجود دارد كه به كمك این گزینه می توان تنظیمات فرمان را تغییر داد.


Dolly :

به وسیله این فرمان می توان حركتZomming را در صحنه انجام داد . در واقع می توان دوربین را به درون یا بیرون یك صحنه حركت دهید و با نگه داشتن كلیدAlt و زدن كلید سمت راست ماوس می توان از این قابلیت استفاده نمود . این گزینه در منوی زیر قرار دارد : view> camera tool >Dolly


Zoom:

به كمك این كادر انتخابی می توانید یك قسمت را به صورت یكجا بزرگنمایی نمایید كه با گرفتن كلیدAlt وCtrl و درگ كردن در صحنه یك كادر ایجاد می شود كه محدوده بزرگ نمایی را مشخص می نماید . از راست به جپZoom out و چپ به راستZoom in .


Wire Frame mode :

حالتی از مشاهده یك صحنه به شكل خطهایی كه شبیه قابهای سیمی هستند .


Shaded mode m :

حالتی از مشاهده شكلهای هندسی در یك صحنه است كه نوعی رندر تعاملی را در اختیار بیننده قرار می دهد هر یك از پانل های دیدگاه در محیطMaya را می توان با حالتWire Frame یاShadedتنظیم نمود .

در این قسمت شما را با كلیدهای میانبر مایا آشنا خواهیم كرد .


F :

به كمك این كلید تمركز بدرون یا بیرون شی منتخب را انجام می دهد .

فشار كلید فاصله خالی به دیدگاه فعال را به حالت تمام صفحه و یا بالعكس تبدیل می كند .

1 : شیNURBS: منتخب را با جزئیات اندك نشان می دهد .

2 : شیNURBS منتخب را با جزئیات متوسط نشان می دهد .

3 : شیNURBS منتخب را با جزئیات زیاد نشان می دهد.

4 : حالت نمایش قاب سیمی (Wire Frame ) در دیدگاه فعلی را فعال می كند .

5 : حالت نمایش سایه دار (Shaded ) در دیدگاه ایجاد می كند .

6 : حالت نمایش سایه دار و بافت دار در دیدگاه فعلی را فعال می كند.

7 : نورهای داخل صحنه رافعال می كند .

W : حالت جابجایی شی مورد منتخب را فعال می كند .

E : حالت چرخش شی منتخب را فعال می كند .

r : حالت مقیاس دهی شی منتخب را فعال می كند .

t : حالت دستكاری شی منتخب را فعال می كند .

F2 : ماژول متحرك سازی صحنه را روشن می كند .

F3 : ماژون مدلسازی را فعال می كند .

F4 : ماژول دینامیك ها را فعال می كند .

F5 : ماژول رندر را فعال می كند .

Ctrl + Z : عملیات انجام گرفته شده را لغو می كند .

ذخیره سازی دیدگاه ها : در محیط مایا هر یك از نماها ( پانل ) دارای منوهای مخصوص به خود هستند گاهی لازم است برای تغییر شی به زاویه دیگر مراجعه كنید ولی از فرم و زاویه همین نما راضی وبه آن نیاز دارید . در اینجا می توانید نمای خود را ذخیره سازی نمایید تا دوباره بعد از تغییرآن بتوانید دوبازه از آن استفاده نمایید . برای این فعالیت به  این منو مراجعه نمایید :

View > Book mark > Edit Book mark در این قسمت می توانید یك نما را ذخیره سازی نمایید . در قسمتName می توانید نام  مورد نظر خود را برای صحنه ذخیره شده تعیین نمایید و با زدن دكمه Apply صحنه ذخیره می شود برای بازیابی صحنه ذخیره شده دوباره به همین منو مراجعه نمایید و بر روی نام نماهای ذخیره شده كلیك كنید تا دوباره بازیابی شود .

در بالا در رابطه با منوهایی صحبت كردیم كه در نماها ( پانل ) وجود دارد . در این قسمت فرمان های این قسمت را برای شما توضیح خواهیم داد:

نماها ( پانل ها ) در قسمت بالا شی تعدادی منو مشاهده می كنیم كه این پانل ها یك قدرت مضاعف به نرم افزار داده است یعنی می توان به صورت اختصاصی برای هر یك از نماها تنظیمات خاص خودشان را داشته باشید .

در این منوها فرمان هایی برای تغییرات در نماها و همچنین برای اجرای عملیات فرمان های مختلف وجود دارد .

اولین منو یعنی منویView را باز كرده و آن را بررسی می كنیم در این منو سه گزینه مهم وجود دارد كه عبارتند از :

Look at select :

شی منتخب را در مركز دید و توجه شما داخل دیدگاه فعال قرار می دهد .

Frame selctior :

به كمك این فرمان شی منتخب را مورد تمركز قرار داده و در ضمن پیرامون آن را داخل دیدگاه نشان می دهد و كلید میانبر آن معادلF از روی صفحه كلید می باشد .

Frame All :

به كمك این گزینه همه اشیا داخل دیدگاه را نمایش می دهد كه كلید میانبر آن معادل كلیدA می باشد .

دومین منو منویShading است . این منو شامل دو گزینه مهم است كه در زیر  آنها را توضیح خواهم داد .

Wire Frameكه معدل كلید4 وSmooth shade all كه معادل كلید5 می باشد كه در قبل آنها را توضیح دادیم .

منوی Ligting شامل گزینه های استفاده از نورها در گزینه های دیدگاه فعلی است .

منوی show بطور پیش فرض نمایش همه مولفه ها داخل دیدگاه فعلی را فعال نموده است اما می توانید مدخل مربوط به هر مولفه را داخل منویshow فاقد علامت نمایید تا آن مولفه پنهان گردد . بعنوان مثال می توانید مدخلCameras را فاقد علامت نمایید تا همه اشیا از نوع دوربین در دیدگاه پنهان شوند .

منوی Panels شامل گزینه هایی برای تنظیم عملكرد خود پانل ( دیدگاه ) است . سه گزینه اول آنچه را در پانل نمای سه بعدی مشاهده می كنید تعیین می كنند .

گزینه اول یعنیprespective نمای پرسپكتیو جدید را در دیدگاه فعال می سازد . م یتوانید از نمای پرسپكتیو موجود استفاده نموده و یا یك نمای پرسپكتیو جدید ایجاد نمایید .

گزینه دوم یعنیOrgthographic به شما امكان می دهد تا هر یك از نماهای ارتوگرافی مانند

Side , Front , top را در دیدگاه فعلی ایجادنموده یا گزینه فرعیNew را كلیك نموده و یك نمای ارتوگرافی سفارشی از صحنه در این دیدگاه ایجاد نمایید .

گزینه سوم یعنیLook through selected به شما امكان می دهد تا صحنه را از دید شی منتخب در دیدگاه فعلی را مشاهده نمایید .

سه گزینه بعدی داخل منویPanels  به شما امكان می دهند تا صفحه بندی دیگاها را بطور كامل تغییر دهید گزینهLayouts به شما كمك می كند تا تقسیم بندی دیگاه ها را در فضای كاریMaya را بدلخواه تغییر دهید .

تا اینجا شما با محیط مایا به  صورت كامل تر آشنا شدید و تعامل در محیط مایا را آموختید این قسمت بسیار مهم است خواندن دوباره این قسمت خالی از لطف نیست زیرا ما با ابزاری كه در این درس آموختیم در آینده زیاد كار خواهیم كرد .

مهدی بندری

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین