تبیان، دستیار زندگی
5 قسمت 1 مایا چیست؟ Maya نرم افزار قدرتمند سه بعدی است وبرای تولید تصاویر انیمیشن و فضاهای مجازی سه بعدی است و برای تولید تصاویر انیمیشن و فضاهای مجازی در دسترس شما است در این نرم افزار شما می توانید نور پردازی كنید یا ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش نرم افزار مایا 5 قسمت 1

مایا چیست؟

Maya نرم افزار قدرتمند سه بعدی است وبرای تولید تصاویر انیمیشن و فضاهای مجازی سه بعدی است و برای تولید تصاویر انیمیشن و فضاهای مجازی در دسترس شما است در این نرم افزار شما می توانید نور پردازی كنید یا یك دوربین داشته باشیدMaya دردو نسخه به بازار ارائه شد . كه در زیر آنها را توضیح خواهم داد :

1-

Maya complete این نسخه ورژن تكمیل شده مایا می باشد.

Maya unilmited : این نسخه ورژن حرفه ایMaya می باشد با ویژگی های اضافی درخلاصه مطالب این نرم افزار برای شما هیچ محدودیتی ندارد و شما می توانید همه چیز را دربستر زمان متحرك سازی نمایید.

این نرم افزار برای امور مختلفی استفاده دارد ازجمله كاربرد این نرم افزار درساخت كارتونها و فیلم ها می باشد ازكارتون های ساخته شده توسط مایا می توان كارتون شركت وداستان اسباب بازی اشاره نمود.

دیگر كاربرد مایا درساخت بازی های كامپیوتری می باشد برنامه نویسان بازی های كامپیوتری به شدت به مایا برای تولید بازی های كامپیوتری اتكا دارند البته یك نسخه كوچكتر ازمایا به بازار عرضه شده است كه مخصوص ساخت بازی های كامپیوتری است نام این نرم افزارMaya builder  است البته این نرم افزار نفوذ زیادی در زمینه تبلیغات داشته وانواع شبكه های تلوزیونی ازاین نرم افزار استفاده می نمایند وهمچنین درزمینه معماری هم با نرم افزار قدرتمند مایا فعالیت هایی انجام تا اینجا مختصر فعالیت هایی كه با این نرم افزار انجام می شود را خدمت شما عزیزان عرض نمودم شما با این نرم افزار آشنایی پیدا كنید.

دراینجا قبل از نصب برنامه شمارا با تفاوت های موجود در دو ورژن مختلف مایا آشنا می كنیم .

تفاوت های بینMaya camplete وMaya uhlmited :

نسخهMaya complete : شامل اكثر ویژگی های نرم افزارmaya می باشد وبرای اكثر كاربران كافی می باشد اما نسخهMaya uhilmited دارای چهار ویژگی اضافی به شرح زیر است:

ویژگی Cloth :

این ویژگی به ما این امكان را میدهد كه برای كاركتر خود یك لباس تعریف نماییم به طوریكه با حركت كاركتر لباس او نیز واكنش مناسب ارائه نماید.

ویژگیFur :

این ویژگی می تواند برای كاركتر شما یك سطح مو را ایجاد نماید اما ازاین خاصیت نمی توان برای موهای بلند استفاده نمود.

ویژگیLive :

این ویژگی قادراست كه فیلم واقعی را تجزیه وتحلیل نموده و مكان دوربین واقعی را پیدا نموده و سپس یك دوربین مجازی را ایجاد نماید . وحركاتی مانند حركات دوربین واقعی داشته باشد . وهمچنین می توان اشیای را درصحنه ایجاد نمود و مهم تر ازهمه این است كه این ویژگی میتواند عناصرCgi را با فیلم های واقعی را دراختیار شمار قرار دهد.

ویژگیFluids :

این ویژگی شبیه سازی سریع و واقع گرا از دود و آتش  ابر ومایعات را ایجاد می كند.

خوب حالا وقت نصب نرم افزار می باشد.

مراحل نصب نرم افزارMaya5 :

1-  قبل ازنصب برنامه شما باید بروی سیستم خود یك كارت شبكه داشته باشید اگر كارت شبكه ندارید نگران نباشید یك كارت برای آن تعریف می كنیم یك كارت مجازی برروی سیستم شماخواهیم ساخت.

به پنجرهContorol panel رفته وگزینهAdd newnard ware را دوبار كلیك كنید و از كارت های شبكه ژنریك ویندوز یكی را انتخاب نمایید و نصب كنید.

Cd نرم افزار گذاشته درداخل درایوcd تاruh cd شود.

گزینهIhstall maya را زده وتعیین كنید نوع برنامه (Complete باشد یاUhlimited ومكان نصب نیز برروی دیسك سخت خود مشخص نموده ودكمهNext) را بزنید.

مراحل نصب برنامه را طی كنید و سپس دكمهFihish را بزنید حالا وقت آن است كه نرم افزار را كرك گیری كنید.

مهم نیست كه برنامه را دركدام درایو نصب نمودید به درایوC رفته و دراین درایو یك پوشه به نام Flexlm  ایجاد نماید.

به داخلCD رفته و پوشهCrack را پیدا كرده و هرسه فایل موجود دراین پوشه را انتخاب كرده و كپی نمایید و در پوشهPaste flexlm  نمایید. درداخل پوشهFlexlm فایلaw را پیدا كنید و به كمك برنامهNotepad آن را باز نمایید.

به منویStart رفته از قسمتproqrams برروی گزینهAliaswavefront اشاره نمود و سپس بررویCommon utilities رفته وگزینهFlexlm ullicehseرا انتخاب نمایید.

دراین پنجره برگهSystem setting را كلیك كنید. در فیلدEthernet address كلیك نموده و بكشید تاهمه اعداد را انتخاب نمایید. كلیك راست نموده وسپسCopy را بزنید.

این پنجره را ببندید و در داخل فایلaw هرجا عبارتHostidc را دیدید در آنجا این عبارت راpaste نمایید. واین فایل را ببندید ودكمهYes را كلیك كنید.

درمحیط ویندوز به منویStart رفته وسپس گزینهRuh را بزنید و عبارتcmd را تایپ كنید وسپسOk . دراینجا می بینید كه پنجرهMs-dos بازشده است بترتیب فرمان های زیر را تایپ كنید.

..cd

..cd

:c

cd flexlm

c: flexlm/awkeyqen.aw.dat

پنجره بسته ونرم افزار بازنمایید.

اگر اینكه نرم افزار بازنشد به درایوCرفته در پوشهflexlm فایلaw را بازكرده ودوباره مراحل قبل را بروید ولی به پنجرهms-dos نروید بعد از اتمام مراحل قبل آخرین مرحله یعنی داخل شدن به پنجرهms-dos راحذف نموده به جای آن فایلaw را انتخاب نموده ودرگ نموده و بر روی awkeyqeh رها نمایید.

تا اینجا شما به طور كلی با مایا آشنا شدید و روش نصب و كرك گیری آن نیز آموختید درجلسه بعد با محیط نرم افزار آشنا خواهید شد.

مهدی بندری