تبیان، دستیار زندگی
انسان در پس اعمال خویش، به ساختن عمارتی مشغول است که تجسم کردار اوست و حقیقت رفتار و گفتارش در مصالحی که برای آن عمارت باطنی به کار می برد، هویدا. عمل صالح یا کردار کریه؟!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعمال انسان در قیامت چگونه سنجیده می‌شود


عدالت عصاره‌ی حکمت است و میزان آن، حق و حقیقت


ترازو

انسان در پس اعمال خویش، به ساختن عمارتی مشغول است که تجسم کردار اوست و حقیقت رفتار و گفتارش در مصالحی که برای آن عمارت باطنی به کار می برد، هویدا.

عمل صالح یا کردار کریه؟!

اختیار با اوست و نتیجه هم تابع همو.

در قیامت که روز حساب و یوم تبلی السرائر است، ملاک و معیار، عدل است و آنچه در ترازوی سنجش ریخته می شود عمل.

میزانی به تناسب هرچیز؛ از «ترازو»ی مادیات گرفته تا «منطق» خرد و «فضل» تقوا.

و تجسم والا و وزین همه اینها انبیا و اوصیا، که حق مجسمند و خلاصه حکمت خدا.

آری؛ عدالت عصاره‌ی حکمت است و میزان آن، حق و حقیقت. و روز قیامت، آوردگاه چنین معرکه ای!

معیار سنجش اعمال

منظور از میزان و سنجش اعمال در روز قیامت چه می باشد؟

در قرآن شریف و روایات اهل بیت: از میزان اعمال یعنى وسیله سنجش اعمال انسانها در روز قیامت مكرّراً یاد شده است:

«وَ نَضَعُ الْمَوازینَ الْقِسْطَ لِیَومِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً»(انبیاء/47)

«ما ترازوى عدل را در روز قیامت بر پا مى‏كنیم پس به هیچ كس كمترین ستمى نمى‏شود».

مراد از سبكى و سنگینى اعمال نیز باید ایمان، خُلقیّات، نیّات، خلوص و تقواى افراد باشد همانگونه كه در روایات متعدّد سبكى و سنگینى به همین مضمون، تفسیر شده است

«فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازینُهُ فَهُوَ فى عیشَةٍ راضِیَةٍ وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ فَاُمُّهُ هاوِیَةٌ»( قارعه / 9 – 6)

«امّا كسى كه ترازوى اعمالش سنگین است در یک زندگى خشنود كننده‏اى خواهد بود امّا كسى كه ترازوهایش سبک است پناهگاهش دوزخ است».

معلوم است كه «میزان» هر چیزى باید مناسب با آن چیز باشد. «میزان» براى سنجش امور مادّى، ترازوست، «میزان» براى سنجش علوم، منطق و اندیشه است و «میزان» براى سنجش معنویّات هم فضائل است، بنابراین باید میزان در روز قیامت انبیاء و اوصیاء باشند كه فضائل مجسَّم در میان آدمیان هستند.

مراد از سبکی و سنگینی اعمال در روز قیامت چیست؟

مراد از سبكى و سنگینى اعمال نیز باید ایمان، خُلقیّات، نیّات، خلوص و تقواى افراد باشد همانگونه كه در روایات متعدّد سبكى و سنگینى به همین مضمون، تفسیر شده است.

بنابراین، كسى كه به دستورات خداوند عمل نمى‏كند و به اندازه قدرت خویش به همنوعان خود كمک و رسیدگى نمى‏نماید و در هوس هاى زودگذر فرو مى‏رود و در حقیقت عملاً آخرت را فراموش و حتّى تكذیب مى‏كند، طبیعى است كه با انبیاء و اوصیاء تناسبى ندارد و اعمال وى در ترازوى روز قیامت، وزنى نخواهد داشت.

بخش قرآن تبیان


منبع :

سایت حوزه