تبیان، دستیار زندگی
راز خوشبختی زوج های خوشبخت، نه اجتناب از کشمکش است و نه جستجوی منطقی برای رفع کردن آنها. تفاوت های عمیق در سرتاسر زندگی شان وجود دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راز خوشبختی زوج های خوشبخت چیست؟


راز خوشبختی زوج های خوشبخت، نه اجتناب از کشمکش است و نه جستجوی منطقی برای رفع کردن آنها. تفاوت های عمیق در سرتاسر زندگی شان وجود دارد.


ویژگی‌های همسر خوب

راز خوشبختی زوج‌های خوشبخت، نه اجتناب از کشمکش است و نه جستجوی منطقی برای رفع کردن آن‌ها. تفاوت‌های عمیق در سرتاسر زندگی‌شان وجود دارد، اما با این حال خوشبختی، بقا و دوام زندگی مشترک آن‌ها به خطر نمی‌افتد. بنابراین، طولانی بودن خوشبختی زندگی مشترک آن‌ها را چه طور می‌توان توضیح داد؟

به راستی زوج‌های خوشبخت چه کار می‌کنند که زندگی‌شان دوام می‌آورد؟

خوشبختی مشترک و لذت بردن از خوشی همراه با هم، بیشتر از کشمکش نداشتن باعث دوام آوردن خوشبختی یک زوج می‌شود. می‌توان تمام عمر را درباره یک مادر شوهر یا مادر زن بیش از حد مزاحم بحث کرد، بدون اینکه راه حلی برای آن پیدا شود، اما باز هم با هم خوشبخت بود!

لبخند در مقابل لبخند

ضمناً زوج‌های خوشبخت، لذت و سرخوشی متقابل بیشتری به یکدیگر می‌دهند. رفتار مثبت یکی، پاداش رفتار مثبت دیگری است. یک لبخند، با یک لبخند، پاسخ داده می‌شود. هر حرکت مثبت از سوی یک طرف، پاداشش را توسط رفتار، حرکت یا تشکر از دیگری دریافت می‌کند؛ و این طرز برخورد، یک تحرک و پویایی بسیار مفید به وجود می‌آورد.

رفتار مثبت یکی، پاداش رفتار مثبت دیگری است. یک لبخند، با یک لبخند، پاسخ داده می‌شود.

مثبت باشید

می‌توان گفت در زندگی یک زوج، مقدار چیزهای مثبت و منفی در تعادل هستند. اگر شما ذهن خود را با هنر مثبت بودن، عشق، دوستی، و لبخندهایی که مبادله می‌شوند بپرورانید و اگر میزان همه این‌ها را افزایش دهید، به راحتی می‌توانید تضادهای عمده‌تان را برطرف کنید. در عوض، اگر مثبت بودن کمی را وارد زندگی‌تان کنید، کوچک‌ترین مشکلی به شدت آزارتان می‌دهد؛ چرا که شما به اندازه کافی ذخیره خوشبختی برای مواجه شدن با این مشکل ندارید.

در نهایت، خوشایندترین دستورالعمل را در اختیارتان می‌گذاریم، آیا به همان میزان که به دنبال راه حل مشکلاتتان هستید، به لذت و سرخوشی می‌پردازید؟ آیا بیشتر از این که مشغول دعوا و درگیری باشید، سهم خوشبختی خود را افزایش می‌دهید؟ این دستورالعمل، هم ساده است، هم خوشایند و هم مفید!


باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از: yasekaboud63

برگرفته از انجمن: خانواده