تبیان، دستیار زندگی
به محض قرار دادن تخم مرغ در سرکه شما متوجه وجود حبابهایی در اطراف تخم مرغ خواهید شد که حاصل ایجاد واکنش شیمیایی بین پوسته تخم مرغ و سرکه سفید است . هم چنین تخم مرغ را در سرکه به صورت شناور می بینید که آن هم به دلیل وجود تشکیل حبابهایی در اطراف تخم مرغ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درون تخم مرغ را ببینید!

درون تخم مرغ را ببینید!

یک سوال :

شما چگونه می توانید بدون شکستن پوست تخم مرغ محتویان درونی آن را مشاهده کنید ؟

برای یافتن پاسخ این سوال لیوانی را تا نیمه با سرکه سفید پر کنید . تخم مرغ را در لیوان قرار دهید.

به محض قرار دادن تخم مرغ در سرکه شما متوجه وجود حباب هایی در اطراف تخم مرغ خواهید شد که حاصل ایجاد واکنش شیمیایی بین پوسته تخم مرغ و سرکه سفید است. هم چنین تخم مرغ را  در سرکه به صورت شناور می بینید که آن هم به دلیل وجود تشکیل حباب هایی در اطراف تخم مرغ است .

اکنون سر لیوان را بپوشانید و به مدت یک هفته در یخچال نگه داری کنید. شما هر روز به لیوان سر بزنید و برای این که نتیجه ی بهتر بگیرید سرکه مانده را با سرکه ی تازه عوض کنید .

بعد از حدود یک هفته تخم مرغ شما بدون پوسته در لیوان است و تنها غشا خود را حفظ کرده است .

اکنون شما می توانید تخم مرغ را از لیوان درآورده و در دست بگیرید . غشا به صورت شفاف است . اگر شما همین تخم مرغ را در مقابل منبعی از نور بگیرید می توانید به راحتی زرده و سفیده ی آن را مشاهده نمایید .

درون تخم مرغ را ببینید!

چرا این اتفاق می افتد ؟

سرکه ی سفید حاوی اسید استیک می تواند به راحتی کربنات کلسیم پوسته ی تخم مرغ را در خود حل کند. یون های کلسیم در واکنش با اسید استیک در سرکه شناور می شوند و کربنات هم در ترکیب با اسید استیک به دی اکسید کربن تبدیل می شود که به صورت حباب در اطراف تخم مرغ مشاهده می شود .

منبع: پایگاه دانش آموزان بندر

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم:نسرین صادقی