حکم مراجعه زن به پزشک مرد یا رادیولوژی، سونوگرافی، تزریقات و جراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم مراجعه زن به پزشک مرد

پزشک

سوال: حکم مراجعه زن به پزشک مرد یا رادیولوژی، سونوگرافی، تزریقات و جراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن چیست؟

امام خمینی(ره):

اگر ضرورت دارد مراجعه به مرد مانع ندارد، ولی بدون ضرورت با وجود دکتر زن به مرد مراجعه نکنند.

(استفتائات، ج 3، ص 279 س84و 85)

 

آیة الله اراکی(ره):

نگاه دکتر مرد به زن اجنبی یا لمس آن در حالت اضطرار اشکال ندارد به شرط آنکه پزشک زن از جهت تخصص و قدرت بر معالجه وجود نداشته باشد.

(المسائل الوضحه، ج2، ص 92 م 2455)

 

آیة الله بهجت(ره):

در مواردی که مستلزم لمس و نظر محرم است تا به مرحله ضرورت نرسیده جایز نیست.

(مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج 1 ص 183

استفتائات، ج 3، ص 180، با استفاده از س 3961، 3964)

 

آیة الله تبریزی(ره):

اگر ضرورت و احتیاج باشد مثل اینکه زن در دسترس نباشد یا مرد حاذق تر باشد مانعی ندارد.

(مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج 1 ص 184)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمس حرام باشد جایز نیست مگر در صورتی که مراجعه به پزشک زن حاذق و متخصص غیرممکن باشد.

(اجویة الاستفتائات، ص 311 س 1302)

 

آیة الله خویی(ره):

در مواردی که مستلزم لمس و نظر حرام است تا به مرحله ضرورت نرسیده جایز نیست.

(توضیح المسائل، ص 436، با استفاده از م 2450 و 2451)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

اگر مستلزم نگاه یا لمس حرام است با بودن متخصص زن جایز نیست مگر اینکه به متخصص زن در انجام صحیح کار اعتماد نباشد.

(مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج1 ص 184)

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

اگر معالجه منحصر به پزشک نامحرم باشد و مرد برای معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد و در صورتی که معالجه منحصر به پزشک مرد نباشد در صورتی که معالجه مرد بدون دست زدن یا نگاه کردن به قسمت های محرّم از اعضای زن امکان پذیر نباشد و مرد بداند که معالجه به مثل او منحصر نیست، جایز نیست معالجه کند (در نتیجه مراجعه زن نیز در این صورت جایز نیست.)

(توضیح المسائل، ج 2، ص 208، م 2450)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

در مورد سوال، با وجود ممائل (یعنی مثل پزشک مرد یک پزشک زن وجود داشته باشد) مراجعه به نامحرم جایز نیست.

(مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج 1، ص 183 هدایة العباد، ج2، ص 398 م 22)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

در صورت امکان مراجعه به پزشک ممائل (یعنی مثل پزشک مرد یک پزشک زن وجود داشته باشد)، مراجعه به غیر ممائل در صورتی که مستلزم نگاه و لمس باشد جایز نیست.

(مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج1، ص 183)

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

در مواردی که مستلزم لمس و نظر حرام است تا به مرحله ضرورت نرسیده جایز نیست.

(توضیح المسائل، دارالقرآن الکریم، ص 413، با استفاده از م 2450 و 2451)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

در صورتی که پزشک هم جنس به قدر کافی وجود داشته باشد و احساس ضرورتی به غیر هم جنس نشود به غیر هم جنس در جائی که مستلزم نظر و لمس حرام است، جایز نیست.

(مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج1، ص 184)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در مواردی که مستلزم لمس و نظر حرام است تا به مرحله ضرورت نرسیده جایز نیست.

(توضیح المسائل، ص 482، با استفاده از م 2437 و 2438)

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

اگر زن ناچار باشد برای معالجه به مرد نامحرم مراجعه کند و مرد هم برای معالجه ناچار باشد او را نگاه کند و دست به بدن او بزند جایز است.

(توضیح المسائل، ص 667 م 2505)

بخش احکام اسلامی تبیان

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .