امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر مردی سخن حقی را بگوید و دیگران به آن عمل کنند، برای آن شخص پادشی است همانند پاداش کسانی که به آن سخن عمل کرده اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ره آورد امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف


امر به معروف و نهی از منکر از جمله فروع دین و واجبات اسلام است که در اسلام سفارش فراوانی نسبت به آن صورت گرفته و از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار می باشد.

 

متأسفانه با وجود اهمیت و آثار و برکاتی که امر به معروف و نهی از منکر دارد، حتی در این زمان که به برکت جمهوری اسلامی این همه امکانات فرهنگی تبلیغی در دسترس است، باز آن گونه که باید به این واجب الهی توجه نمی شود.

لذا این فرصت را مغتنم شمرده و از فواید و پاداشهایی که برای این واجب الهی در دین آمده چند نمونه ذکر می کنیم:

1- رحمت بی پایان الهی و بهشت و نعمتهای اخروی

(المۆمن و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف...اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم وعدالله المۆمنین والمومنات جنات تجری من تحتهاالانهار. (توبه، آیه 71)

مردان و زنان مۆمن برخی سرپرست برخی دیگرند. یکدیگر را امربه معروف و نهی از منکر می کنند... خدا ایشان را رحمت کند. به راستی خداوند شکست ناپذیر و حکیم است. خداوند مردان و زنان مۆمن را به بهشت هایی که در آن شهرهایی جاری است وعده می دهد.

2- فلاح و رستگاری

در برخی از آیات، فلاح و رستگاری درگرو امر به معروف و نهی ازمنکر شمرده شده است.

ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون (آل عمران، آیه 2)

باید گروهی از شماباشند که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر کنند; و ایشان رستگارانند.

3- آمران به معروف شایستگانند

یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر... اولئک من الصالحین (آل عمران 114)

کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند. ایشان از شایستگانند.

رسول الله (صلی الله علیه و آله) فرمودند: آن که امر به معروف می کند یا از منکری باز می دارد یا راهنمایی به خیر و نیکی کند یا اشاره ای به نیکی و خیر کند، در (ثواب) آن عمل شریک است; و آن که به زشتی فرمان دهد یا بدان راهنمایی کند و یا به آن اشاره کند نیز (در مجازات و آثار آن) شریک خواهدبود

4- نجات از عذاب الهی

(انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا...(اعراف 165)

نجات دادیم آنان را که از زشتی ها نهی می کردند و آنان را که ستم می کردند، به عذاب گرفتار کردیم.

5- شرکت در ثواب اعمال دیگران

در تفسیر نورالثقلین آمده است:

رسول الله (صلی الله علیه و آله) فرمودند: آن که امر به معروف می کند یا از منکری باز می دارد یا راهنمایی به خیر و نیکی کند یا اشاره ای به نیکی و خیر کند، در (ثواب) آن عمل شریک است; و آن که به زشتی فرمان دهد یا بدان راهنمایی کند و یا به آن اشاره کند نیز (در مجازات و آثار آن) شریک خواهدبود. (نور الثقلین، ج 1، ص 524)

6- همراهی معصومان علیهم السلام

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: کسی که یک شیعه را هدایت و ارشاد کند و شریعت را به وی تعلیم دهد، با ما در جایگاه رفیع و والا همراه خواهد بود. (بحار الانوار، ج 2، ص 2)

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر مردی سخن حقی را بگوید و دیگران به آن عمل کنند، برای آن شخص پادشی است همانند پاداش کسانی که به آن سخن عمل کرده اند

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: علمای شیعه ای که مرزهای عقیدتی را پاس می دارند و از تسلط شیطان و دشمنان بر شیعیان جلوگیری می کنند،یک میلیون بار از مجاهدان صحنه جنگ برترند. (بحار الانوار، ج 2، ص 5)

7- ارزشمندتر از جان زمینیان

مردی کسی را کشت. فرزند مقتول او را به محضر امام سجاد(علیه السلام) آورد تا قصاص شود. حضرت فرمودند: آیا قاتل حقی برگردن شما ندارد؟ عرض کرد: چرا، او توحید و نبوت و امامت را به ما تلقین کرده ولی این به اندازه خون پدر ما نیست. حضرت فرمودند: به خدا سوگند، این عمل هم سنگ جان تمام اهل زمین از اولین وآخرین (جز انبیاء و ائمه) است. (بحار الانوار، ج 2، ص 12)

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر مردی سخن حقی را بگوید و دیگران به آن عمل کنند، برای آن شخص پادشی است همانند پاداش کسانی که به آن سخن عمل کرده اند. (بحار الانوار، ج 2، ص 24)

8- مقامی ویژه در قیامت

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند:

آیا با شما سخن نگویم از کسانی که از پیامبران و شهدا نیستند ولی پیامبران و شهیدان از مشاهده مقام آنان مسرور می شوند که چه جایگاه والای نزد خدا دارند و برچه جایگاههای نورانی تکیه زده اند. یکی از اصحاب عرض کرد: ای رسول خدا! کیانند؟ فرمودند: کسانی هستند که بندگان خدا را نزد خدا و رسول خدا محبوب می سازند. بندگان خدا را به معروف و آنچه خدا دوست دارد فرمان می دهند و از آنچه خدا نمی پسندد، باز می دارند و چون بندگان خدا به امر ونهی آنان عمل کنند، خداوند آنها را دوست خواهد داشت. )بحار الانوار، ج 2، ص 24)

                                                                                                                                           فرآوری: آمنه اسفندیاری

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

سایت حوزه

مجله كوثر، اردیبهشت 1379، شماره 38

بحارالانوار، ج2

تفسیر نور الثقلین، ج 1

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.