تبیان، دستیار زندگی
همچنین دانشمند سوئدی در حدود 2 قرن پیش گیاهان را بر اساس گل، شكل و دانه طبقه بندی كرد. امروزه طبقه بندی او كامل تر شده . اساس و طبقه بندی امروزی است. بر این اساس گیاهان طبق نمودار زیر طبقه بندی شده اند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دنیای گیاهان

پیكر گیاهان از سلول ساخته شده است. اما فرق زیادی بین گیاهان مختلف وجود دارد.

گوناگونی گیاهان

در قرن چهارم پیش از میلاد ارسطو، فیلسوف یونانی گیاهان را در سه گروه قرار داد.

1) علف
2) درختچه
3) درخت

هم چنین دانشمند سوئدی در حدود 2 قرن پیش گیاهان را بر اساس گل، شكل و دانه طبقه بندی كرد.

امروزه طبقه بندی او كامل تر شده . اساس و طبقه بندی امروزی است. بر این اساس گیاهان طبق نمودار زیر طبقه بندی شده اند.

دنیای گیاهان

خزه ها

تا كنون 24 هزار گونه از انواع گونه های خزه ها شناخته شده است. این گیاهان فقط در محیط های مرطوب و نسبتاً مرطوب بر روی قاره ها سازش دارند. به دلیل نداشتن بافت های آوندی نمی توانند رشد طولی داشته باشند.

زیرا این نوع گیاهان فقط از طریق انتشار آب، مواد غذایی را بین سلول ها توزیع می كنند.

خزه ها ریشه ، ساقه ، برگ و گل ندارند. در ساختمان بدن خزه ها رشته های باریكی وجود دارد كه به جای ریشه عمل می كند. اجزای كوچك سبز و برگ مانند هم دارند و به دور بخش ساقه مانند قرار گرفته اند.

خزه ها با رویش هاگ زیاد می شوند. هاگ در درون هاگدان كه در انتهای تار باریك نوك گیاه به وجود می آید تشكیل می شود.

سرخس ها:

سرخس ها گیاهانی هستند كه دارای ریشه ، ساقه و برگ اند. به دلیل داشتن آوند رشد طولی آن ها نسبت به خزه ها زیادتر است. گونه های سرخس ها را می توان در جنگل های پر باران مناطق استوایی یافت ارتفاع گونه هایی از آن ها به 15 تا 20 متر می رسد. سرخس های كوچك تر در مناطق متعدد دیده می شوند.

دنیای گیاهان

در ماه هایی از سال در پشت برگ سرخس ها لكه هایی به وجود می آید كه كم كم به صورت برآمدگی قهوه ای رنگ تبدیل می شود. به هر برآمدگی ها گینه می گویند در درون هر گینه مجموعه ای از هاگدان وجود دارد در داخل هاگدان دانه های هاگ به وجود می آید و هر دانه هاگ در شرایط مناسب رویش می كند و سرخس جدید را به وجود می آورد.

ساقه سرخس ها بیشتر از نوع ریزوم و زیرزمینی است.

برگ هایی كه از ریزوم می رویند بزرگ و قائم اند . در این مناطق برگ ها همه ساله رویش مجدد دارند.


مرکز یادگیری سایت تبیان