تبیان، دستیار زندگی
عهد شرعی چگونه محقق می شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ملاک در تحقق عهد شرعی

نذر

سوال: عهد شرعی چگونه محقق می شود؟

امام خمینی(ره):

برای این که عهد شرعی محقق شود صیغه لازم است و نیز کاری را که عهد می کند انجام دهد، باید نکردنش بهتر از انجام آن نباشد.

(تحریر الوسیله، اسماعیلیان 1408 هـ. ق، سوم، ج 2، ص 124 م القول فی العهد ـ استفتائات انتشارات اسلامی 1380 پنجم، ج 2، ص 457 س2)

آیة الله اراکی(ره):

باید صیغه عهد خوانده شود و باید آنچه عهد می کند فعلش بهتر از ترکش باشد (مرجوح نباشد.)

(المسائل الواضحه، الاعلام الاسلامی، 1373، الاولی، ج 2 ص 147 ، م 2682)

آیة الله بهجت(ره):

انسان می تواند با عهد کردن انجام کاری که مطلوب شارع است یا ترک کاری را که مورد نهی واقع شده برخود واجب کند و برای محقق شدنش صیغه لازم است.

(توضیح المسائل، دفتر معظم له 1384، پنجاه و دوم، ص 428 ، م 2132 و م 2145)

آیة الله تبریزی(ره):

برای محقق شدن عهد شرعی باید صیغه خوانده شود و کاری را که عهد می کند انجام دهد، یا عبادت باشد یا انجام آن بهتر از ترکش باشد؛ ولی بنا بر احتیاط واجب در صورتی که متعلق عهد مرجوح شرعی نباشد آن عمل را انجام دهد. (یعنی مانع شرعی نداشته باشد)

(توضیح المسائل، باقر العلوم 1383، هفتم ، ص 415 م 2677)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

«بسمه تعالی» برای تحقق آن باید صیغه خوانده شود و متعلّق عهد (چیزی که عهد می کند) لازم نیست رجحان داشته باشد ولی باید مرجوح دینی یا دنیایی نباشد.  (یعنی مانع شرعی نداشته باشد)

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیة الله خویی(ره):

در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و کاری را که عهد می کند انجام دهد باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب یا مستحب یا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد. ولی بنابر احتیاط واجب در صورتی که متعلق عهد مرجوح شرعی نباشد (مانع شرعی نداشته باشد) آن عمل را انجام دهد.

(توضیح المسائل موسسه آثار الامام الخویی، 1422هـ.ق العاشر، ص 484 م 2677 )

(منهاج الصالحین ، مدینة العلم 1410 هـ.ق، الثامنه و العشرون ج2 ص 320، م 1559)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود مثلاً بگوید با خدا عهد کردم چنین کنم. کافی است از کاری که عهد می کند انجام دهد شرعاً نهی نشده باشد و در نظر عقلا رجحان (یعنی عقلا کاری را که عهد می کند بهتر باشد) داشته باشد یا برای آن شخص مصلحتی در برداشته باشد.

(توضیح المسائل دفتر آیت الله سیستانی، 1425 هـ. ق، بیست و سوم، ص 543 م 2626 منهاج الصالحین،مدین، 1426 هـ.ق، دهم، ج 3، ص 240، م 741)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

در عهد هم مثل نذر باید با خدای خود عهد کند، اگر کاری را که عهد کرده، انجام و ترک آن از هر جهت یکسان باشد باز هم باید به عهد خود وفا کند.

(توضیح المسائل دفتر معظم له 1383، اول، ج 2، ص 279 م 2677)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

در عهد هم مثل نذر صیغه لازم است، کاری را که عهد می کند انجام دهد یا باید عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب، یا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد.

(توضیح المسائل، نیلوفرانه، 1385 اول، ص 543، م 2677)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

در عهد مثل نذر باید صیغه عهد خوانده شود، کاری را که عهد می کند انجام دهد، باید از لحاظ شرعی خوب باشد و اگر از نظر شرعی مباح است بنابر احتیاط واجب باید آن کار را انجام دهد.

عهد این است که انسان بگوید: عاهدت الله...

(توضیح المسائل، 1384 ، صد و دهم، ص 486 ، م 2802)

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیة الله گلپایگانی(ره):

برای تحقق عهد صیغه لازم است بنابر اقوی (احتیاط واجب) ، کاری را که عهد کرده انجام دهد باید مرجوح نباشد (مانع شرعی نداشته باشد) و رجحان داشتن معتبر نیست پس اگر فعل مباحی را عهد کرده، لازم است انجام دهد.

(هدایة العباددارالقرآن الکریم 1417 هـ. ق ج 2، ص 200 م 685)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

عمل کردن به عهد مانند نذر واجب است به شرط اینکه صیغه عهد را بخواند، مثلاً بگوید: با خدا عهد کردم که فلان کار خیر را انجام دهم اما اگر صیغه نخواند، یا آن کار شرعاً مطلوب نباشد عهد او اعتباری ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

برای تحقق عهد باید صیغه خوانده شود، باید انجام آن کاری که عهد می کند، بهتر از ترکش باشد.

(توضیح المسائل، مهدی موعود 1383، نوزدهم، ص 530 م 2666)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و متعلق عهد نباید مرجوح باشد (چیزی که عهد می کند نباید مانع شرعی داشته باشد) ولی اعتبار رحجان محل اشکال است.

(توضیح المسائل، مدرسه باقر العلوم، 1421 هـ. ق، ص 718 م 2732)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.