تبیان، دستیار زندگی
الف ) پایگاه های مرتبط با تغذیه نوزاد با شیر مادر: ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی پایگاه ها و کتاب های مربوط به تغذیه نوزاد با شیر مادر

الف ) پایگاه های مرتبط با تغذیه نوزاد با شیر مادر:

1) www.city.toronto.on.ca/health/breastfeeding/breast_feeding.htm

2) www.breastfeedingonline.com

3) www.americanbaby.com/home/breastfeeding.html

4) www.breastfeeding.asn.au

5) www.4woman.gov/Breasfeeding

ب) کتاب های مربوط به تغذیه نوزاد با شیر مادر :

1- " چهل نکته کلیدی برای شیر دادن به نوزاد"

نویسندگان : دکتر ویلیام سیر و مارتا سیر

مترجم : دکتر جواد میدانی

2- " تغذیه، رشد و رفتار شیرخوار در سال اول زندگی "

تالیف : دکتر مینو فروزانی

انتشارات چهر

3- " تغذیه دوران شیردهی "

تالیف : دکتر مینو فروزانی

انتشارات چهر

4- " راهنمای کاربردی برای تغذیه و مراقبت کودک "

نویسنده : شانتی گوش

مترجمان : حسن مظفری خسروی ، فرزاد شیدفر ، محمد حسن افتخاری

با نظارت و ویرایش دکتر سید علی کشاورز

انتشارات چهر

5- " تغذیه و تربیت کودک "

نویسندگان : دکتر بنیامین اسپاک ، دکتر استیون ج. پارکر

مترجمان : زهرا سید عرب ، دکتر آناهیتا حمیدی

انتشارات میلاد

6- " توصیه های عملی پزشکی برای مراقبت از کودک از تولد تا یک سالگی "

ترجمه و تالیف : دکتر علیرضا مدرس

7- " دنیای شیرین بچه داری ( تغذیه و پرورش و نگهداری کودک از تولد تا پنج سالگی ) "

نویسنده : لورانس پرنو

مترجم : لیلی سازگار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.