تبیان، دستیار زندگی
دانش پژوهان عزیز در ماشین های جریان مستقیم قسمت گردنده را القا شونده یا آرمیچر می نامند که ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آرمیچر

آرمیچر

در ماشین های جریان مستقیم قسمت گردنده را القا شونده یا آرمیچر می نامند که از اجزای زیر تشکیل میشود:

1-     هسته ارمیچر

2-     سیم پیچی ارمیچر

3-     کلکتور یا یکسو کننده مکانیکی

4-     محور

5-     پروانه خنک کننده

هر کدام از قسمت های تشکیل دهنده ارمیچر ساختمانی به شرح زیر دارند:

1- هسته آرمیچر:

هسته ارمیچر از ورقه های فولادی به ضخامت m5/0 ساخته می شود که با یک لایه نازک عایق ازهم جدا می شوند. بر روی هسته آرمیچر شیارهایی تعبیه شده است تا سیم پیچ ها در داخل آن ها جا داده شوند که ممکن است به صورت باز یا نیمه باز باشند. آرمیچر ماشین های کوچک دارای شیارهای تهویه محوری و آرمیچر ماشین های با قدرت زیاد دارای شیارهای تهویه شعاعی می باشند. آرمیچرهایی که شیارهای تهویه شعاعی دارند از چند دسته ورق به طول 4 تا 10 سانتی متر که با هم 8 تا 10 میلی متر فاصله دارند تشکیل می گردد.

2-سیم پیچی آرمیچر:

سیم پیچی ارمیچر از کلاف های مشابهی تشکیل می گردد که در ماشین های بزرگ آن ها را به وسیله الگو تهیه می نمایند و سپس در شیارها قرار می دهند. سیم پیچی آرمیچر مبتنی بر اصول فنی بوده و از طراحی ماشین های جریان مستقیم تبعیت می نماید .

آرمیچر

3-کلکتور یا یک سو کننده مکانیکی:
کلکتور از تیغه های مسی سخت که توسط میکا نسبت به یکدیگر و محور ماشین عایق شده اند تشکیل می شود .
این تیغه ها را از طریق ریخته گری مخصوص یا پرس کردن به یکدیگر محکم می کنند. مقطع هر تیغه کلکتور به شکل ذوزنقه است و به وسیله اتصال دم چلچله ای به جایگاه خود محکم می گردد و انتهای کلاف های سیم پیچی توسط لحیم و یا پرس کردن به تیغه کلکتور وصل می شود.

4-محور:

محور آرمیچر ماشین های جریان مستقیم باید از فولادی تهیه گردد که خاصیت مغناطیسی آن کم اما استحکام مکانیکی کافی درمقابل تنش های برشی و کششی و پیچشی را دارا باشد. انتخاب کردن محور ضعیف خطر آفرین بوده و ممکن است در هنگام بروز خطا سبب انهدام کلی ماشین شود .

5- پروانه خنک کننده :

سبب تهویه و ازدیاد عمر مفید ماشین می شود ، هم زمان با حرکت آرمیچر پروانه نسب شده روی محور که فن نیز نامیده می شود به حرکت درآمده و با ایجاد جریان هوا در داخل ماشین موجب انتقال سریع تر گرمای ایجاد شده به خارج از ماشین می گردد ، با این کار دمای کار ماشین در یک حد مشخص محدود خواهد شد .

مولد تحریک سری

در این ژنراتور آرمیچر با سیم پیچ تحریک به صورت سری قرار می گیرد. از آن جا که جریان بار از سیم پیچ آرمیچر و سیم پیچ تحریک عبور کند باید سیم پیچ تحریک دارای سطح مقطع زیاد و تعداد دور کم باشد. مدار الکتریکی مولد سری و روابط آن به صورت زیر است.

IS : جریان مدار تحریک سری

RS : مقاومت سیم پیچ تحریک سری

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

رله های ساده - رله های زمانی

پیل الکتروشیمیایی