تبیان، دستیار زندگی
با محیط 3DS MAX آموزش فرمان های منوی Edit آموزش منوی Group مدل سازی شماره 1 مدل سازی شماره 2 آموزش نوار ابزار مدلسازی شماره 3 مدلسازی شماره4 مدلسازی شماره5 مدلسازی 6 ساخت و ایجاد سیستم ها تغییردادن اشیاء وتبدیل آنها به Edita...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش مبتدی

آشنایی با محیط3DS MAX
آموزش فرمان های منوی Edit
آموزش منوی  Group
مدل سازی شماره 1
مدل سازی شماره 2
آموزش نوار ابزار
مدلسازی شماره 3
مدلسازی شماره4
مدلسازی شماره5
مدلسازی شماره 6 ساخت و ایجاد سیستم ها
تغییردادن اشیاء وتبدیل آنها بهEditable mesh
Editable mesh2
آموزش دوره مبتدی شماره 13
آموزش دوره مبتدی شماره 14
آموزش مبتدی شماره 15