تبیان، دستیار زندگی
همای نور شده راه مكه را پویید به آب چشمه زمزم، زبان و دل شویید سپس به زمزمه لا اله الا الله دهید دست به هم لا شریك له گویید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زبان زبان محمد، صدا صدای خدا

حضرت محمد

همای نور شده راه مكه را پویید                                             به آب چشمه زمزم، زبان و دل شویید

سپس به زمزمه لا اله الا الله                                                 دهید دست به هم لا شریك له گویید

ز خلق بانگ هوالهو جدا جدا شنوید                                           درون كعبه ز بت‌ها خدا خدا شنوید

به چشم دل همه جا نقش جای پای خداس                  به نی نوای وجودم چو نی، نوای خداست

الا تمام جهان گوش، گوش تا شنوید                                     زبان، زبان محمد، صدا صدای خداست

ز كوه و سنگ و ز هامون دعای دل شنوید                                 ندای ختم رسل از حرای دل شنوید

فرشتگان همه در دستشان صحیفة نور                         جهانیان شده غرق نشاط و مست و سرور

ز قبضه قبضه خاك حجاز می‌شنوم                                        كه ای تمام پری چهره گان زنده به گور

طلوع صبح سفید شما مبارك باد                                                         محمد آمده عید شما مبارك باد

به جسم مرده هستی دمیده جان امروز                                      مكان شده یم انوار لامكان امروز

طلوع كرده ز غار حرا مگر خورشید                                         و یا زمین شده مسجود آسمان امروز

رسد ز كوه و در و دشت و بام و نخل و گیاه                                          صدای اشهد ان لا اله الا الله

جهان بهشت وصال محمد است امشب                                     چراغ ماه، بلال محمد است امشب

زمین مكه گل انداخته ز بوسه نور                                         خدیجه محو جمال محمد است امشب

در آسمان و زمین این ترانه گشته علم                                        بخوان به نام خدایت كه آفرید قلم

الا تمامی خلق خدا به هوش، به هوش                           محمد است كه گوید سخن، سرا پا گوش

كه فرد فرد شما را بود دو رشته به دست                              و یا دو كوه بلند امانت است به دوش

محمدی كه دو عالم گواه عصمت اوست                             همه سفارش او در كتاب و عترت اوست

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


غلامرضا سازگار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.