تبیان، دستیار زندگی
پرتو حسن ازل شد در زمین و آسمان عشق سرمد شعله ور گردید در کون و مکان بر ملک آن رخ عیان شد امتناع عشق کرد شعله ور شد همچو آتش عرضه شد بر انسیان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بانگ جاء الحق

مبعث

پرتو حسن ازل شد در زمین و آسمان                               عشق سرمد شعله ور گردید در کون و مکان

  بر ملک آن رخ عیان شد امتناع عشق کرد                     شعله ور شد همچو آتش عرضه شد بر انسیان

کاروان عقل کانجا اقتباس نور کرد                                     شد نمایان برق غیرت خیره شد چشم جهان

از حریم ذوالجلالش کُنْتُ کَنز انشاء نمود                                      کرد ایجاد خلایق پس لِیُعْرَف شد عیان

کرد بر پا بزم میثاق و بفرمودی اَلَسْت                                        نغمه ی قالو بلی بشنید از خلق جهان

جوشش دریای لطفش کرد ایجاد رسل                                          روشنی بخش خلایق آشکارا و نهان

جملگی از مرسل و از غیر مرسل متفق                                 بهر ابلاغ رسالت سر به خط جان برکفان

امرشان توحید بود و نهی از تثلیث و بت                               تا که در ظاهر نمایان گشت آن قطب نهان

پس خطاب از مصدر ذات آمد و لولاک گفت                                        بر حبیب کردگار و مرشد پیغمبران

شرق و غرب و عرش و فرشش را به خورشید جمال                کرده نورانی به نور احمد آن فیض عیان

از صفیر بانگ جاء الحق که در گوش سپهر                          شد طنین انداز جان بخشید در جسم جهان

در پس ابر مخالف جلوه ی انوار او                                                  اربعینی ماند در میقات آن امر گران

شد نمایان از سحاب اختفاء آن آفتاب                                     آشکارا کرد دعوت همرهش وحی و بیان

تاج کرمناش بر سر سِرِّ ما اَوحاش در بَر                                   تکیه بر تخت لَعَمْرُك بر کَفَش آیات قرآن

بانگ قولوا لا إلهش رستگاری و فلاحش                             چرخ گردون بارگاهش راه او صبحی نمایان

روی او جنّات عَدْن و خوی او دریای رحمت                           ای محمد قم فانذر ای همایون فَرّ و برخوان

گشته از ام القری طالع همه الطاف رحمان                         در حراء روح الامین وحی قیام آورد وفرمود

بسم ربک را که کرد ایجاد این نُه چرخ خضراء                            کرد تعلیم بشر علم و بیان در حد امکان

                                               

 مدح احمد را احد بنموده در قرآن «رهائی»

        عذر خواه حضرتش می باش و استغفار برخوان

            بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


علی محمد رهائی شهرضائی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.