یمل . مولانا و اقبال در آثار شیمل . شکوه شمس . شیمل: مولوی شناس فقید . گزیده اشعار شیمل . گالری تصاویر ANNEMARIE SCHIMMEL (07.04.1922 - 26.01.2003)  1- Die Stellung des Kalifen und Qadis am Ausgang der Mamlukenzeit. Berl...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لیست آثار شیمل

.زندگی نامه

.شکوه شمس

.انه ماری شیمل: مولوی شناس فقید

.گالری تصاویر

گزیده اشعار شیمل

ANNEMARIE SCHIMMEL
(07.04.1922 - 26.01.2003)

 1- Die Stellung des Kalifen und Qadis am Ausgang der Mamlukenzeit. Berlin 1942.]

1ـ جایگاه خلفا و قضات در پایان زمامداری ممالیك. (رساله دكتری زیر نظر پروفسور ریچارد هارتمان)، برلین 1942.

2- Kalif und Kadi im spaetmittelalterlichen Aegypten. Leipzig 1943.

2ـ خلیفه و قاضی در اواخر قرون وسطی در مصر. لایپزیگ 1943.