وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
این یک ابزار ریاضی است که با استفاده از آن می توانید خاصیت های مختلف شکل های هندسی را تمرین کنید. ضمن این که با مفاهیم اشتراک در مجموعه، اجتماع دو مجموعه، مجموعه های جدا از هم و. . . نیز برخورد می کنید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی هندسی

بازی هندسی

این یک ابزار ریاضی است که با استفاده از آن می‌توانید خاصیت‌های مختلف شکل‌های هندسی را تمرین کنید. ضمن این‌که با مفاهیم اشتراک در مجموعه، اجتماع دو مجموعه، مجموعه‌های جدا از هم و. . . نیز برخورد می‌کنید.

ابتدا روی یکی از دکمه‌های Select a rule در پایین صفحه کلیک کنید و یکی از قانون های زیر را از میان قانون های نوشته شده در آن انتخاب نمایید.

  
 
 همة زاویه‌ها مساوی اند. 
All angles are congruent.    
همة زاویه‌های بسته (حاده) اند.
All angles are acute.

دست کم یک زاویة باز (منفرجه) است. 

At least one angle is obtuse.

دست کم یکی از زاویه‌ها راست (قائمه)

At least one angle is right angle.

دست کم یکی از زاویه‌ها بیشتر ازنیم صفحه است

At least one angle is reflex angle.

شکل متقارن نیست. 

The figure has no symmetry.

شکل،  تقارن مرکزی دارد.

The figure has rotational symmetry. 

شکل دست کم یک تقارن مرکزی دارد.

The figure has at least one line of symmetry.

شکل،  قطر ندارد.

The figure has no diagonals. 

شکل،  دست کم یک قطر دارد.

The figure has at least one diagonal.

هیچ ضلع هایی با هم مساوی نیستند .

No sides are congruent.

دست کم دوضلع مجاور باهم مساوی اند.

At least two adjacent sides are congruent.

دست کم دوضلع روبرو باهم مساوی اند

At least one pair of opposite sides is congruent.

همة ضلع ها با هم مساوی اند.

All sides are congruent. 

شکل،  هیچ دو ضلع مساوی ندارند.

The figure has no sides parallel.

شکل دست کم یک جفت ضلع موازی دارد.

The figure has at least are pair of parallel sides.

شکل،  یک چند ضلعی منتظم است.

The figure is a regular polygon.

شکل،  بیش از چهار ضلع دارد.

The figure has more than four sides.

                                                                                                                                                                                                                                   

پس از انتخاب قانون، یک بیضی روی صفحه نمایان می‌شود. از میان چند ضلعی های بالای صفحه، آن هایی را که خاصیت مورد نظر را دارند انتخاب کنید و درون بیضی قرار دهید. در پایان دکمه تیک را بزنید و درستی یا نادرستی هریک از این انتخاب ها را ببینید.

پس از کمی تمرین، در هر یک از قسمت های Select a rule در پایین صفحه، یک قانون انتخاب کنید و هم‌زمان، دو مجموعه را پُر کنید.

برای دریافت بازی کلیک نمایید و فایل زیپ شده را روی سیستم خود ذخیره نموده، برنامه ی فلش را اجرا کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان

موسسه آموزشی پایا - تنظیم: یگانه داودی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین