تبیان، دستیار زندگی
كاریكاتورهایی با موضوع حمایت از تولید ملی،‌كار و سرمایه ایرانی
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعید سخایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كاریكاتورهای حمایت از تولید ملی

 • بدون شرح...!/ کارتون: جواد طریقی اکبرپور
  بدون شرح...!/ کارتون: جواد طریقی اکبرپور
 • حمایت از کالای ایرانی، شکوفایی اقتصاد ایران/ کارتون: فرهاد بهرامی
  حمایت از کالای ایرانی، شکوفایی اقتصاد ایران/ کارتون: فرهاد بهرامی
 • آغاز جمع آوری تبلیغات کالاهای خارجی!/ کارتون: جواد طریقی اکبرپور
  آغاز جمع آوری تبلیغات کالاهای خارجی!/ کارتون: جواد طریقی اکبرپور
 • اندیشه تولید و کار ایرانی/ کارتون: جواد تکجو
  اندیشه تولید و کار ایرانی/ کارتون: جواد تکجو
 • تولید ایرانی، کلید گشایش قفل اقتصاد/ کارتون: محمد علی خلجی
  تولید ایرانی، کلید گشایش قفل اقتصاد/ کارتون: محمد علی خلجی
 • ارزش کالای ایرانی!/ کارتون: طاهر شعبانی
  ارزش کالای ایرانی!/ کارتون: طاهر شعبانی
 • برای حمایت از تولید ملی، واردات میوه ممنوع شد!/ کارتون: رسول آذرگون
  برای حمایت از تولید ملی، واردات میوه ممنوع شد!/ کارتون: رسول آذرگون
 • حمایت از کالای ایرانی/ کارتون: سجاد جعفری
  حمایت از کالای ایرانی/ کارتون: سجاد جعفری
 • کالای ایرانی، جایگزین کالای خارجی/ کارتون: طاهر شعبانی
  کالای ایرانی، جایگزین کالای خارجی/ کارتون: طاهر شعبانی
 • صنعت ناتوان چین! / کارتون: محمد علی رجبی
  صنعت ناتوان چین! / کارتون: محمد علی رجبی
 • همت و تلاش کار ایرانی/ کارتون: فرهاد بهرامی
  همت و تلاش کار ایرانی/ کارتون: فرهاد بهرامی
 • حمایت از تولید ملی/ کارتون: عباس گودرزی
  حمایت از تولید ملی/ کارتون: عباس گودرزی
 • رقابت کالای ایرانی و چینی!/ کارتون: محمد علی خلجی
  رقابت کالای ایرانی و چینی!/ کارتون: محمد علی خلجی
 • معضل کالاهای چینی!/ کارتون: محمد علی خلجی
  معضل کالاهای چینی!/ کارتون: محمد علی خلجی
 • حمایت از تولید ایرانی/ کارتون: عباس گودرزی
  حمایت از تولید ایرانی/ کارتون: عباس گودرزی
 • مقاومت در برابر کالاهای چینی!/ کارتون: عباس ناصری
  مقاومت در برابر کالاهای چینی!/ کارتون: عباس ناصری
 • بدون شرح...!/ کارتون: طاهر شعبانی
  بدون شرح...!/ کارتون: طاهر شعبانی
 • توان تولید ملی!/ کارتون: محمد علی خلجی
  توان تولید ملی!/ کارتون: محمد علی خلجی
 • اندیشه کار و تولید ایرانی/ کارتون: عباس گودرزی
  اندیشه کار و تولید ایرانی/ کارتون: عباس گودرزی
 • کالای چینی، بلای اقتصاد کشور!/ کارتون: طاهر شعبانی
  کالای چینی، بلای اقتصاد کشور!/ کارتون: طاهر شعبانی
 • اقتصاد نابودگر چین‎!/ کارتون: محمد علی خلجی
  اقتصاد نابودگر چین‎!/ کارتون: محمد علی خلجی
 • تلاش و نبرد نیروی کار ایرانی در مقابل کالاهای چینی!/ کارتون: سجاد جعفری
  تلاش و نبرد نیروی کار ایرانی در مقابل کالاهای چینی!/ کارتون: سجاد جعفری
 • کار و تلاش ایرانی سرمایه است/ کارتون: سعید صادقی
  کار و تلاش ایرانی سرمایه است/ کارتون: سعید صادقی
 • تولید ملی، سدی در برابر واردات کالاهای خارجی/ کارتون: محمد علی خلجی
  تولید ملی، سدی در برابر واردات کالاهای خارجی/ کارتون: محمد علی خلجی
 • چرخه خرید کالای چینی و بیکاری کارگران ایرانی!/ کارتون: سجاد جعفری
  چرخه خرید کالای چینی و بیکاری کارگران ایرانی!/ کارتون: سجاد جعفری
 • حمایت از کالای ایرانی!/ کارتون: جواد تکجو
  حمایت از کالای ایرانی!/ کارتون: جواد تکجو
 • بدون شرح...!/ کارتون: عباس ناصری
  بدون شرح...!/ کارتون: عباس ناصری
 • کار و تولید سرمایه است!/ کارتون: سعید صادقی
  کار و تولید سرمایه است!/ کارتون: سعید صادقی
 • بدون شرح...!/ کارتون: فرهاد بهرامی
  بدون شرح...!/ کارتون: فرهاد بهرامی
 • واردات کالا، چالش پیش روی تولیدات داخلی!/ کارتون: محمد علی رجبی
  واردات کالا، چالش پیش روی تولیدات داخلی!/ کارتون: محمد علی رجبی
 • سال تولید ملی/ کارتون: سعید صادقی
  سال تولید ملی/ کارتون: سعید صادقی
 • لزوم حمایت از نیروی کار ایرانی/ کارتون: سجاد جعفری
  لزوم حمایت از نیروی کار ایرانی/ کارتون: سجاد جعفری
 • سال تولید ملی/ کارتون: عباس گودرزی
  سال تولید ملی/ کارتون: عباس گودرزی
 • مقابله کالای ایرانی و کالای چینی!/ کارتون: رضا باقری
  مقابله کالای ایرانی و کالای چینی!/ کارتون: رضا باقری
 • معضل کالای چینی در بازار ایران!/ کارتون: عباس ناصری
  معضل کالای چینی در بازار ایران!/ کارتون: عباس ناصری
 • چرخه خرید کالای چینی و بیکاری کارگران ایرانی!/ کارتون: عباس گودرزی
  چرخه خرید کالای چینی و بیکاری کارگران ایرانی!/ کارتون: عباس گودرزی
 • حمایت از کالای ایرانی/ کارتون: عباس گودرزی
  حمایت از کالای ایرانی/ کارتون: عباس گودرزی
 • اولویت مصرف کالای درجه یک ایرانی!/ کارتون: سجاد جعفری
  اولویت مصرف کالای درجه یک ایرانی!/ کارتون: سجاد جعفری
 • اندیشه تولید/ کارتون: جواد تکجو
  اندیشه تولید/ کارتون: جواد تکجو
 • اندیشه تولید/ کارتون: سعید صادقی
  اندیشه تولید/ کارتون: سعید صادقی
 • خرید كالای ایرانی، پس انداز است / كارتون: عباس گودرزی
  خرید كالای ایرانی، پس انداز است / كارتون: عباس گودرزی
 • حمایت از تولید ملی/ کارتون: سجاد جعفریحمایت از تولید ملی/ کارتون: سجاد جعفری
  حمایت از تولید ملی/ کارتون: سجاد جعفریحمایت از تولید ملی/ کارتون: سجاد جعفری
 • حمایت از تولید ملی/ کارتون: سجاد جعفری
  حمایت از تولید ملی/ کارتون: سجاد جعفری
 • حمایت از کالای ایرانی/ کارتون: محمود تبریزی
  حمایت از کالای ایرانی/ کارتون: محمود تبریزی
 • بدون شرح...!/ کارتون: عباس گودرزی
  بدون شرح...!/ کارتون: عباس گودرزی
 • حمایت از کار و تولید ایرانی/ کارتون: جواد طریقی اکبرپور
  حمایت از کار و تولید ایرانی/ کارتون: جواد طریقی اکبرپور
 • کار و تولید ایرانی/ کارتون: محمد علی خلجی
  کار و تولید ایرانی/ کارتون: محمد علی خلجی
 • قدرت ایرانیان در کار و تولید/ کارتون: طاهر شعبانی
  قدرت ایرانیان در کار و تولید/ کارتون: طاهر شعبانی
 • حمایت از تولید ملی/ کارتون: محمد علی خلجی
  حمایت از تولید ملی/ کارتون: محمد علی خلجی
 • بدون شرح...!/ کارتون: عباس ناصری
  بدون شرح...!/ کارتون: عباس ناصری


باشگاه كاربران تبیان - برگرفته از انجمن: طنز و سرگرمی