تبیان، دستیار زندگی
مثل یك تكه عبا روی زمین است تنش آنقدر حال ندارد كه نیفتد بدنش جابه جا گر نشود سلسه بد می چسبد آن چنانی كه محال است دگر واشدنش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حضرت كلیم اللهِ ما

امام موسی کاظم

مثل یك تكه عبا روی زمین است تنش                                  آنقدر حال ندارد كه نیفتد بدنش

جابه جا گر نشود سلسه بد می چسبد                                   آن چنانی كه محال است دگر واشدنش

نفسش وقت مناجات چه اعجازی داشت                              زن بدكاره به یكباره عوض شد سخنش

آه مانند گلیمی چقدر پا خورده                                             بی سبب نیست اگر پاره شده پیرهنش

از كلیم اللهی حضرت ما كم نشود                                       گرچه هر دفعه بیاید بزند بر دهنش

به رگ غیرت این مرد فقط دست مزن                                    بعد از آن هرچه كه خواهی بزنی اش، بزنش

بستنش نیز برایش به خدا فایده داشت                                 مدد سلسله ها بود نمی ریختنش

با چنین وضع كفن كردن او پس سخت است                          آه آه از پسرش آه به وقت كفنش

السلام ای بدن بی كفن كربلا

سوره ی یوسف بی پیرهن كربلا

آه هرچند غل جامعه بر پیكر داشت                                     بر تنش باغ گل لاله و نیلوفر داشت

مثل گودال دچار كمی جا شده بود                                      فرقش این بود فقط سایه ی بالا سر داشت

زحمت چكمه ی سنگین كسی را نكشید                            یعنی پامال نشد تا نفس آخر داشت

لطف زنجیر همین بود كه عریان نشود                                  هرچه هم بود ولی پیرهنی در بر داشت

دختری داشت ولی روسری اش دست نخورد                      دختری داشت ولی دختر او معجر داشت

یك نفر كشته شد و هفت كفن آوردند                                 پاره هم میشد اگر ، یك كفن دیگر داشت

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


علی اكبر لطیفیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.