تبیان، دستیار زندگی
زیهای گروهA گلهای بازیهای گروهB گلهای بازیهای گروهC گلهای بازیهای گروهD Quarter Finals گلهای مرحله یک چهارم نهایی پرتغال  2 -  2 انگلیس( 6 - 5 )پنالتی فرانسه  0 - 1  یونان چک 3 - 0 دانمارک سوئد 0 - 0 هلند ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
euro2004euro2004euro2004

euro2004

euro2004

euro2004euro2004

گلهای بازیهای گروهA

euro2004euro2004گلهای بازیهای گروهB
euro2004euro2004

گلهای بازیهای گروهC

euro2004euro2004گلهای بازیهای گروهD

Quarter Finals


گلهای مرحله یک چهارم نهایی
euro2004

پرتغال  2 -  2 انگلیس( 6 - 5 )پنالتی

euro2004

فرانسه  0 - 1  یونان

euro2004

چک 3 - 0 دانمارک

euro2004

سوئد 0 - 0 هلند (4 - 5 ) پنالتی

Semi_Finals

گلهای مرحله نیمه  نهایی
euro2004

پرتغال 2-1 هلند

euro2004

یونان 1 - 0 چک

Finals

گلهای بازی فینال

euro2004پرتغال 0 - 1 یونان