تبیان، دستیار زندگی
باغ سنگی کرمان، باغ بزرگی است که در آن نزدیک به 100 درخت کوتاه و بلند، منظم و با فاصله از هم کاشته شده‌اند. این درختان چیزی نیستند جز تنه‌ای خشک و بی بار که تا چشم کار می‌کند پهنه باغ را گرفته‌اند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین

باغ سنگی کرمان، باغ بزرگی است که در آن نزدیک به 100 درخت کوتاه و بلند، منظم و با فاصله از هم کاشته شده‌اند. این درختان چیزی نیستند جز تنه‌ای خشک و بی بار که تا چشم کار می‌کند پهنه باغ را گرفته‌اند. عجیب‌تر از درختان خشکی که بدون ریشه در خاک مانده‌اند، سنگ‌هایی است که به شاخه‌ها آویزان شده‌اند. سنگ‌های بزرگ و کوچک که در عین بی‌نظمی، مرتبند و جلب توجه می‌کنند.

ماجرای این باغ عجیب رااینجابخوانید.

 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
 • عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
  عجیب ترین باغ ایران از نگاه دوربین
بخش گردشگری تبیان