تبیان، دستیار زندگی
دانش پژوهان عزیز در این مبحث به ادامه بررسی انواع لیزر که در گذشته دو نوع آن توضیح داده شد می پردازیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انواع لیزر(2)

انواع لیزر(2)

دانش پژوهان عزیز در این مبحث به ادامه بررسی انواع لیزر که در گذشته دو نوع آن توضیح داده شد می پردازیم.

3)لیزرهای مایع(لیزرهای رزینه ای)

در لیزرهای مایع محیط فعال را محلول های بعضی ترکیبات آلی رنگین در مایعاتی نظیر الکل اتیلیک، الکل متیلیک، یا آب تشکیل می دهند. لیزرهای رنگی آلی به علت قابلیت تنظیم طول موج، پوشش وسیع طیفی و سادگی نقش مهمی در زمینه های کاربردی به عهده دارند.از لیزرهای رزینه ای امروزه در بسیاری از کاربردهای علمی و تکنیکی که تنظیم طول موج یا تپ های با مدت زمان کوتاه موردنظر باشد، به طور گسترده ای استفاده می شود. از بین رفتن رنگ در اثر پرتو دمش یک نقطه ضعف این لیزرهاست.

4) لیزرهای شیمیایی

لیزر شیمیایی معمولا به لیزری گفته می شود که وارونی انبوهی آن مستقیما از واکنش شیمیایی حاصل شود. در لیزر شیمیایی معمولا واکنشی شیمیایی بین عناصر گازی وجود دارد. در این مورد مقدار زیادی از انرژی واکنش به صورت انرژی ارتعاشی مولکول ها باقی می ماند. به عنوان نمونه ای از لیزرهای شیمیایی لیزر HF را می توان نام برد که توان خروجی آن ده کیلووات است .

انواع لیزر(2)

5)لیزرهای نیمه رسانا

در یک لیزر نیمه رسانا معمولا فرایند دمش با آماده ساختن نیمه رسانا به صورت دیود پیوندی p-n حاصل می شود. لیزرهای نیمه رسانا ناحیه بسیار وسیعی از طول موج را از حدود 7/0 تا تقریبا 30 میکرون در برمی گیرد. شاید امروزه مهم ترین لیزر نیمه رسانا لیزر GaAs باشد. از این لیزرها توان های پیوسته خروجی تا چند میلی وات در دمای اتاق با بازدهی کلی حدود 10% به دست آمده است.

6) لیزرهای مرکز رنگی

امروزه انواع مختلفی از مراکز رنگی در بلورهای قلیایی هالوژنه به عنوان مبنای لیزرهای دمش اپتیکی با قابلیت تنظیم وسیع در ناحیه فروسرخ نزدیک مورد استفاده واقع می شوند. در حال حاضر لیزرهای مرکز رنگی عمل لیزر را در ناحیه ٨/٠ تا ٣/٣ میکرومتر ممکن می کنند. بنابراین ازنظر میزان افزایش طول موج ، این لیزرها درست در جایی قرار دارند که لیزرهای رزینه ای قادر به فعالیت نیستند.

انواع لیزر(2)

7)لیزرالکترون آزاد

این نوع لیزر یکی از جدیدترین و جالبترین انواع لیزر است که در آن الکترون ها آزاد هستند.

در واقع در این لیزر الکترون ها به طور آزاد در یک میدان مغناطیسی تناوبی حرکت می کنند(الکترون ها در خلا هستند)و فرایند گسیل القایی در اثر برهم کنش میدان الکترومغناطیسی باریکه لیزر با الکترونهایی که در این ساختار تناوبی در حرکتند رخ می دهد. درحال حاضر نیاز به ماشین های باریکه الکترونی و بازدهی نسبتا کم این لیزر(کمتر از 0/5 درصد) جدیدترین محدودیت به شمارمی آید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم:اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

انواع لیزر(1)

تاریخچه لیزر

لیزر چیست؟