تبیان، دستیار زندگی
برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم در هشتمین جشنواره فیلم فجر 1368 برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن در هشتمین جشنواره فیلم فجر 1368 برنده سیمرغ بلورین بهترین صدا گذاری در هشتمین جشنواره فیلم فجر 1368 برنده سیمرغ بلورین بهتری...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جوایز فیلم مهاجر

برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم در هشتمین جشنواره فیلم فجر 1368

برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن در هشتمین جشنواره فیلم فجر 1368

برنده سیمرغ بلورین بهترین صدا گذاری در هشتمین جشنواره فیلم فجر 1368

برنده سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه در هشتمین جشنواره فیلم فجر 1368

برنده سیمرغ بلورین بهترین پوستر در هشتمین جشنواره فیلم فجر 1368

كاندیدای بهترین فیلمبرداری از هشتمین جشنواره فیلم فجر 1368

كاندیدای بهترین فیلم برداری از هشتمین جشنواره فیلم فجر 1368

كاندیدای بهترین تدوین از هشتمین جشنواره فیلم فجر 1368