تبیان، دستیار زندگی
اشعاری از علیرضا قزوه، مصطفی محدثی خراسانی و علی داوودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

متهم، تمام سنگ قبرهایند!


اشعاری از علیرضا قزوه، مصطفی محدثی خراسانی و علی داوودی

سیب

دادگاه... - «علیرضا قزوه»

درخت سیب را می آورند

با دستبند

به جرم اینکه چرا

سیب هایش را چون سنگ پرتاب کرده است!

درخت پرتقال را می آورند

به جرم اینکه چرا

میوه های امسالش خونین است

درخت زیتون را می آورند

به جرم اینکه چرا

یک در میان گلوله به دنیا آورده است!

دادگاه، رسمی ست

متهم موجی ست که به او ایست دادند

و نایستاد

متهم کبوتری ست

که از قبه الصخره نرفت

متهم، گنجشکی ست

که زبان عبری نمی داند!

دادگاه، رسمی ست

متهم درخت «سدره المنتها»ست!

و جاده ای که به معراج می رود

متهم، تمام سنگ قبرهایند

که «بسم الله» دارند

و تمام مادران

که در شکم هاشان،

فرزندانی دارند

سنگ در مشت!

چفیه های عاشقی- « مصطفی محدثی خراسانی»

شما آیه های صبحید

توی تاریکی شب ها

گرد و خاک چفیه هاتون

توتیای چشم دنیا

اون روزا که دیو ظلمت

راهو بسته بود به فردا

شما بیقرار و عاشق

دلا رو زدین به دریا

از سحر، نفس گرفتین

پاره های روشنی رو

از سیاهی پس گرفتین

به کویر خشک و خسته

کشیدین پای بهارو

به وطن آرزوئی داشتین

قله های افتخارو

یادتون پنجره ای که

می خونه به امید دلو

شبومی خونه به فردا

صبحومی خونه به خورشید

شما آیه های صبحید

توی تاریکی شب ها

گرد و خاک چفیه هاتون

توتیای چشم دنیا

غربت فلسطین- « مصطفی محدثی خراسانی»

کربلا بود حالا قدسه

حق و باطل صف کشیده

این طرف صبح حسینه

اون طرف شام یزیده

این زمین قبله غربت

داغ دل های بزرگه

اینجا یه آهوی زخمی

توی پنجه های گرگه

قفس قوچی کبوتر

تو حصار خیل کفتار

هر طرف که پا بذاری

دیوار و دیوار و دیوار

قامت درخت زیتون

گرچه زخمی تبرهاس

دست شاخه های زخمیش

رو به آسمون فرداس

فردا که قلب فلسطین

پره از امیدی تازه

از همین شب اسارت

صبح آزادی می سازه

سنگ سنگ- « علی داوودی»

سنگ سنگ

خانه ام را چنین به یاد می آورم

سنگ سنگ

تندیس ها و انسان ها

خدایان بی معبد

و نام های حک شده

سنگ سنگ

خانه ام را دیواره بر پا می کنم

با تکه های جگرم و با ابیات جدید

من آب ها را به رسمیت نمی شناسم و ستاره ها را

حتی اگر کوه ها کوتاه بیایند

من

قلبم را سنگ می کنم

و ستاره ها را به دریا می ریزم

بخش ادبیات تبیان


منبع: شبکه هنر