تبیان، دستیار زندگی
مورچه ها در همه ی جای دنیا یافت می شوند و از جمله حشراتی هستند که همه ی ما دیده ایم و با آن آشنایی داریم. مورچه ی سیاه معمولی باغچه می تواند چهره ی واقعی و عمده ی زندگی مورچکان را نمایان کند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مورچه Ant

مورچه
مورچه ها در همه ی جای دنیا یافت می شوند و از جمله حشراتی هستند که همه ی ما دیده
مورچه

ایم و با آن آشنایی داریم.

مورچه ی سیاه معمولی باغچه می تواند چهره ی واقعی و عمده ی زندگی مورچگان را نمایان کند.

مورچه

مورچگان به صورت دسته جمعی (کلنی) زندگی می کنند.

آن ها جزو جانوران اجتماعی به شمار می روند. به این معنی که در حالی که هر حشره وظیفه ی مخصوصی در برابر نگه داری لانه دارد.

همه با هم کار کرده و زندگی می کنند.

زنبور های عسل و زنبور های زرد هم جزو جانوران اجتماعی به حساب می آیند.

هر کلنی از مورچگان در لانه ی خود که از تونل های زیادی تشکیل یافته و هر تونل به اتاقک هایی ختم می شود، زندگی می کنند.

مورچه ها  غذای خود را در این اتاقک ها انبار کرده و یا در آن ها از مورچه های جوان مراقبت می کنند.

مورچه

هر کلنی یا اجتماع مورچه ای از یک ملکه، تعدادی کارگر و چند سرباز تشکیل یافته است. ملکه غیر از تخم گذاری کار دیگری انجام نمی دهد.

مورچه

در حالی که کارگر ها خرابی های لانه را ترمیم کرده و قسمت های جدید را می سازند و غذا فراهم می کنند و  از تخم ها و مورچه های جوان مواظبت می کنند.

سربازان آماده ی دفاع از حملات و تلاش هایی می باشند که یا از طرف مورچگان دیگر برای تصرف لانه به عمل آمده و یا پرندگانی که می خواهند مورچه ها را پیدا کرده و بخورند.

مورچه

مورچه های سرباز دارای قطعات دهانی قدرت مندی هستند که سلاح های مفیدی برای حمله و دفاع به حساب می آیند.

مورچگان وسیله ی دفاعی دیگری نیز دارند. که عبارت است از کیسه ای اسید فورمیک که به نیش حشره متصل است.

آن ها هم چنین می توانند اسید موجود در کیسه را به طرف دشمنان پرتاب کنند. ساختمان لانه به وسیله ی ملکه آغاز می شود. به هنگام تابستان هزاران مورچه ی نر و ماده ی بال دار از تخم بیرون می آیند.

این مورچگان نر و ماده لانه را ترک کرده و یک پرواز جفت گیری انجام می دهند که پس از آن نر ها مرده و ماده ها بال هایشان می ریزد.

مورچه

ماده ای که بعدا ملکه خواهد شد شروع به یافتن مکانی مناسب برای لانه سازی می کند. سپس تونل کوچکی در آن محل حفر کرده و چند تخم در آن می گذارد.

وقتی که تخم ها شکفته شد و مورچه ها بیرون آمدند ملکه خودش مورچه های جوان را تغذیه می کند. این مورچه های جوان تبدیل به کارگر هایی می شوند که توسعه ساختمان لانه را به عهده می گیرند.

مورچه

بعد از آن ملکه در حجره ای باقی مانده و تخم گذاری می کند.

و کارگر ها آن را برده و از آن  ها نگه داری می کنند به این ترتیب کلنی آغاز می گردد.

هر دفعه که ملکه ای می میرد با جایگزینی ملکه ی جدید ممکن است این اجتماع چندین سال دوام یابد.


مرکز یادگیری سایت تبیان