تبیان، دستیار زندگی
آیت الله مرعشی نجفی : موجب تأثر و تأسف عمیق داعی و كلیه اهل علم حوزه مقدسه علمیه قم و سایر طبقات مؤمنین و جریحه دار شدن قلوب شده چنانچه این مطلب را در نوشته سابق متذكر شدم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حمایت علما از طلاب

آیت الله نجفی
آیت الله مرعشی نجفی : موجب تأثر و تأسف عمیق داعی و كلیه اهل علم حوزه مقدسه علمیه قم و سایر طبقات مؤمنین و جریحه دار شدن قلوب شده چنانچه این مطلب را در نوشته سابق متذكر شدم.

نامه آیت الله مرعشی و گلپایگانی رحمهما الله

علمای بزرگوار حوزه علمیه قم  در حمایت از طلاب مظلوم و مضروب فیضیه به بیت آیت الله حائری  رفتند و پس از گفتگو و  هم فکری با هم به پخش نامه هایی دست زدند و در این نامه ها از طلاب و حرکت آنان حمایت کرده و ضمن تکذیب اتهاماتی که بر طلاب وارد شده بود خواستار حمایت علما جهت آزادی آنان شده بودند.

در نامه آقای سیدمحمدرضا گلپایگانی به آقای سید احمد خوانساری آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت مستطاب آی تالله آقای حاج سید احمد خوانساری دامت بركاته

با ابلاغ سلام و استفسار از سلامت وجود محترم، به طوری كه استحضار دارید، چند روز پیش عده ای از مأمورین به مدرسه فیضیه و دارالشفاء حمله كردند و درب و پنجره ها را شكستند و جمعی از طلاب و محصلین علوم دینی را مضروب و مجروح و بازداشت نمودند.

این فاجعه ناگوار موجب تأثر عمیق حقیر و جامعه روحانیت گردید. تهم تهای ناروایی كه در مطبوعات نسبت به روحانیت درج شده، تكذیب می شود و ساحت مقدس روحانیت شیعه از تأیید مرام كمونیسم منزهو مبراست.

مستدعی است به هر نحو مقتضی م یدانید عاجلاً برای رفع منع از مدرسه فیضیه و دارالشفاء و آزادی طلاب و زندانیان بی گناه اقدام فرمایید تا رفع نگرانی شود و تذكردهید جراید را از توهین به مقدسات اسلامی باز دارند و بیش از این موجبات نگرانی مسلمانان را فراهم ننمایند.

سلامت و دوام تأییدات وجود مبارك را از خداوند متعال مسئلت دارم. تاریخ غره ج 2/95(برابر با 21/3/1354)

محمدرضا الموسوی الگلپایگانی

آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی نیز نامه ای خطاب به آقای سید احمد آشتیانی نوشته است:

بسمه تعالی

حضرت مستطاب آیت الله آقای آشتیانی دامت بركاته

به عرض محترم عالی می رساند: از ساحت قدس ربوبی دوام توفیق و تأییدات سركار را مسئلت می نماید. غرض از تصدیع چنانچه خاطر شریف مستحضر شده حادثه ناگوار حمله ناجوانمردانه به مدرسه فیضیه كه منجر به خسارات زیاد و ضرب و شتم و هتك و دستگیری جماعتی از طلاب و محصلین محترم علوم دینیه گردید،

 موجب تأثر و تأسف عمیق داعی و كلیه اهل علم حوزه مقدسه علمیه قم و سایر طبقات مؤمنین و جریحه دار شدن قلوب شده چنانچه این مطلب را در نوشته سابق متذكر شدم. و مزید بر علت مفتریات و اكاذیب واضحه بعضی از جراید در مورد دستگیرشدگان می باشد.

جای بسی تأسف است كه این اسنادهای ناروا از حیث افعال و مرام به طلاب علوم دینیه كه از سربازان مذهب و ولی عصر(عج) می باشند داده شود.

لذا مصدع شده امید است در ترمیم این خصوص و استخلاص محبوسین بیگناه معجلاً اقدام فرموده تا رفع نگرانی عموم خاصه روحانیون بشود.

بدیهی است نتیجه را هر چه زودتر اعلام خواهید فرمود. در خاتمه مستدعی دعا به جهت رفع این گرفتاری ها می باشم. والسلام خیر ختام. فی 2ج/2/ 1395(برابر با 22/3/ 1354)

شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی


منابع:

کتاب حماسه خرداد 1354

مجله 15 خرداد

آرشیو اسناد بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

تهیه و فرآوری: فریادرس گروه حوزه علمیه