تبیان، دستیار زندگی
در دوران معاصر و به ویژه پس از رنسانس، مخالفت ها صورت علمی و فلسفی پیدا کرد و سعی کردند در چهره دانش و فلسفه مذهب را سرکوب کنند و کار انبیاء الهی را تخطئه نمایند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مخالفان مذهب چه می گویند؟

دین در دنیای مدرن

انبیای الهی از همان روزگاران قدیم با دشمنان و مخالفان زیادی سر و کار داشتند که بسیاری از آن ها، سدّ راه پیشرفت ایشان بوده و به ایذاء و آزار آن ها و پیروان شان پرداخته بودند. اصولاً ما پیامبری را نمی شناسیم که بدون مانع و رادعی، به سوی مقصد پیش رفته و با دشمنی ضعیف یا قوی، مواجه نشده باشد .

مخالفت ها در عصر حاضر

در دوران معاصر و به ویژه پس از رنسانس، مخالفت ها صورت علمی و فلسفی پیدا کرد و سعی کردند در چهره دانش و فلسفه مذهب را سرکوب کنند و کار انبیاء الهی را تخطئه نمایند. برخی از آن ها که خواستند از در انصاف وارد شده و جانب انبیاء را در عرصه آگاهی و اطلاع و وسعت دید و نظر رعایت کنند، مدعی شدند که انبیاء از گروه نوابغ بودند و با آگاهی و دانش تیزبینی عمیقی که داشتند، توانستند به تناسب روز و با در نظر گرفتن شرایط، آراء و نظراتی را عرضه کرده و عده ای را به دور خود گرد آورند.

مساله وحی را انکار کردند و مدعی شدند، آنچه را که عرضه شده از سوی خداوند نبوده و اصولاً خدایی وجود نداشته و ندارد. سخنان و تعالیم آن ها زاییده فکر خودشان بوده و برای عصر و دوره خود سخن گفته اند و مباحث شان به درد عصر ما که عصر علم و اتم و حکومت است، نمی خورد و در کل مراتب وحی و عصمت را منکر شده اند.

اینان برای دور داشتن مردم از مذهب، زیان ها و عوارضی را برای دین بر شمرده و سعی داشته اند که با ذکر نمونه ها و مصدق هایی آن را به اثبات برسانند. مثلاً گفته اند:

- مذهب تریاک اجتماع و عامل تخدیر مردم و مزاحم انقلاب مردمی است (لنین).

- دین عامل پیدایش قشریت و ارتجاع است و مردم را به سوی موضوعات و خرافات سوق می دهد.

دین نتیجه ضعف انسان است و آدمی که عقل دارد به دین نیازی ندارد. تا می توانید برای همین دنیای تان فکر کنید. بخود اعتماد نمایید، بخورید، بنوشید، بپوشید، لذت ببرید که معلوم نیست در ورای این جهان خبری باشد

- دین سبب بروز تعصبات مذهبی و در نتیجه زمینه ساز نزاع، قتل و خونریزی است.

- دین مانع لذت طلبی انسان و وادارنده مردم به زندگی در غارها و جنگل هاست.

- منطق دین، منطق کور و کر و برحذر دارنده مردم از استدلال هاست.

توجیهات برای ترک مذهب

آن ها برای ترک مذهب توجهیاتی را مطرح می کنند، از جمله اینکه می گویند کشورهایی که ترک دین کرده اند، به سعادت رسیده، رشد کرده و به ابداعات و اختراعات نائل آمده اند. در کشورشان دموکراسی و آزادی است. دزدی و خیانت به چشم نمی خورد و ...

آن ها در جنبه ترک دیانت گفته اند، جرم امری عادی است و  کیفر نمی خواهد. روابط مرد و زن باید آزاد باشد. ازدواج لازم نیست در قالب عقد باشد. اخلاق لازم نیست از جانب خدا باشد و عقل بشر خود می تواند ضامن سعادت باشد.

می گویند که دین از جانب طبقه ثروتمند جامعه علیه ضعیفان اعمال شده و مبانی دین استثماری است. آدمی را گرفتار و در بند می کند و جلوی آزادی انسان را می گیرد و نمی گذارد او به هر لذتی که می خواهد برسد. در برابر ظلم ظالم و غارت سرمایه داران ساکت است و... .

می بینید که چه ادعاهای گزافی عرضه می کنند تا سد راه دینداری مردم شوند؟ چه کسی مدعی است که در کشورهای منهای مذهب دزدی نیست؟ چه کسی مدعی است که دین طرفدار ظالم است؟ به نفع سرمایه داران گام بر می دارد؟ چه کسی می تواند اثبات کند که عقل به تنهائی برای بشر کافی است؟ و یا غرب در سایه بی دینی موفق به ابداع و اختراع شد؟ و... .

در دوران معاصر و به ویژه پس از رنسانس، مخالفت ها صورت علمی و فلسفی پیدا کرد و سعی کردند در چهره دانش و فلسفه مذهب را سرکوب کنند و کار انبیاء الهی را تخطئه نمایند

توصیه نهائی مخالفان

توصیه نهائی مخالفان دین، این است که دین را رها کنید و اخلاق دینی را کنار بگذارید تا دست تان در گناه باز باشد. معلوم نیست خدائی باشد و قیامتی تا کیفر و پاداشی باشد. باید فکر خدا و زندگی اخروی را کنار گذاشت و آزادانه به دنبال لذت و تفریح رفت.

دین نتیجه ضعف انسان است و آدمی که عقل دارد به دین نیازی ندارد. تا می توانید برای همین دنیای تان فکر کنید. بخود اعتماد نمایید، بخورید، بنوشید، بپوشید، لذت ببرید که معلوم نیست در ورای این جهان خبری باشد.

دین آدمی را اسیر می کند و فکر بهشت و جهنم، ذهن آدمی را بخود مشغول می دارد. رأفت و رقّت قلب را در دنیا باید به کناری گذاشت و از هر راهی که ممکن است پول و ثروت بدست آورد! چرا دروغ بد باشد؟ چرا فریب دادن خطا باشد؟ چرا برای کسب ثروت بیشتر دروغ نگوییم؟!

رأفت و مهر به دیگران نشانه عجز است. حلم و حوصله و عفو و اغماض از بی همتی و سستی است. عفت و پاکدامنی برای مرد یا زن چه معنایی دارد؟ یک روز عفت خوب بود ولی معلوم نیست امروز هم امر خوبی باشد. اینها را رها کنید و آزاد باشید و ...(1)

پی نوشت:

1-     نظرات نیچه از فلاسفه قرن 19- (طرفدار مکتب اصالت هستی)

بخش اعتقادات شیعه تبیان


منبع: دکتر علی قائمی ، چرا مذهب ؟ ،ص 281-285

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.