تبیان، دستیار زندگی
در ایام سالروز رحلت خمینی کبیر(ره) در روزهای چهاردهم و پانزدهم خردادماه به میثاقی دوباره با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می شتابیم. میتاقی با رهبری آزاده که از دنیا نرفته است همانطور که تفکراتش هنوز نفس می کشد. وقتی انسانی از بین انسانهای دیگر به واسطه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امام رفتنی نیست


در ایام سالروز رحلت خمینی کبیر(ره) در روزهای چهاردهم و پانزدهم خردادماه  به میثاقی دوباره با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می شتابیم. میتاقی با رهبری آزاده که از دنیا نرفته است همانطور که تفکراتش هنوز  نفس می کشد.
وقتی انسانی از بین انسانهای دیگر به واسطه مرگ از دنیا می رود گاهی تفکر او نیز همراه جسمش خاک می شود و ما او را اینگونه است که مرده می نامیم و به خاطره باز می شناسیمش.

رحلت امام خمینی

ولیکن رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران هر روز که از تاریخ وفاتش می گذرد، تفکراتش از ابعادی الهی مورد توجه همه ی انسانهای آزاده عصر حاضر قرار می گیرد و زنده بودن تفکراتی را به ما یادآور می شود که ما را و تاریخ ما را از سلطه ی پادشاهانه که سرتاسر تاریخ را به جنگ و خونریزی برگزار کرد- بیرون کشید و سرنوشت کشور را به دستان پر کفایت ولی فقیه سپرد.

اگر برای مثال بخواهیم یکی از ابعاد بزرگمردی او را به گواهی تاریخ بیان کنیم  به این نکته خواهیم رسید که ایشان برای به دست آوردن خواسته اش دست به هرکاری نشدند ، کما آنکه خواسته اش نیز بدست آوردن قدرت نبود که بارها می گفت خدمت به خلق فرصت است و فرصت را باید قدر دانست.

تاریخ معاصر گواهی می دهد حتی یکبار نیز به نظام استبدادی شاه دروغ نبست تا بدست آورد آنچه را که می بایست بدست می آورد. در تب وتاب روزهایی که به سختی در رفت وآمد بودند  و در روزگارانی که تبعید را پذیرا شدند و نه درهیچ ایام دیگری از زندگیشان دروغی به نظام سرتاسر استبداد شاه وارد نکرد تا بتواند ذیل این دروغ رژیم شاهنشاهی را تحت فشارش گذارد.

حال آنکه به برکت انقلاب اسلامی ایران که ولی فقیه را همچون سد محکمی در پشت خواسته های برحق یک ملت مستقر ساخت و از آحاد ملت نیزخواسته شد تا پشتیبان ولی فقیه باشند تا به مملکت اسلامی آسیبی نرسد، این تجربه بعد از این سالیانی که از انقلاب می گذرد  به بار نشست که شاهدیم ایران عزیز چگونه در راه پیشرفت در جهان می تازد. پیشرفتی که حتی چشمان دشمنان را خیره کرده است، گرچه دستگاه تبلیغاتی اش مآموریتی به جزء سیاه نمایی و دروغ پراکنی ندارد

حال آنکه در عصر حاضر انقلاب اسلامی  سالیان سال شاهد آن هست که رسانه ها ودستگاههای تبلیغاتی زورگویان جهان چگونه هر روز وهر لحظه دروغ پراکنی می کنند و شایعه را در بسته ای شکیل و به نیت باور برای عموم مردم رواج می دهند تا به خواسته ها یشان دست یابند. این دروغ بستن های لحظه به لحظه ی به انقلاب اسلامی که از تفکرات خمینی کبیر (ره) ریشه گرفت توسط رسانه های در دست نظام استعمارجهانی به دنبال فتنه و وقت کشی در راه رسیدن به آرمانهای او به هر دری می زنند تا بتواند مردم را از درون به بردگی ببرد و بهره کشی را برای او نهادینه نماید.

خمینی کبیر (ره) می دانست به کجا می رود ومهمتر آنکه با اعتماد به پروردگار جسورانه ندای آزادی و آزادگی سر داد و استقلال مردمان را برای نسلهای آینده به ارمغان آورد و بنیان نظام مقدس جمهوری اسلامی را بنا نهاد تا آنجا، که شاهدیم  در عرصه های مختلف ، ایران سر بلند هر روزه در دنیا حرفی نو برای گفتن دارد. کما آنکه انقلاب اسلامی نیز گفتمانی نو بر پایه های الهی برای بشر به ارمغان آورد.

امام خمینی

این موضوع بسیار حائز اهمیت است که یک ملت بداند به کجا خواهد رفت. این اتفاق پر از رنج ودرد برای بشر و به گواهی تاریخ همواره برای او روی داده است که سرنوشتش به دست شخصی که وارث قدرتی بوده است افتاده و او نیز جز به بردگی و بهره کشی از ملت خود و جنگ وخونریزی و فتح وکشورگشایی  نیاندیشیده است.

حال آنکه به برکت انقلاب اسلامی ایران که ولی فقیه را همچون سد محکمی در پشت خواسته های برحق یک ملت مستقر ساخت و از آحاد ملت نیزخواسته شد تا پشتیبان ولی فقیه باشند تا به مملکت اسلامی آسیبی نرسد، این تجربه بعد از این سالیانی که از انقلاب می گذرد  به بار نشست که شاهدیم ایران عزیز چگونه در راه پیشرفت در جهان می تازد. پیشرفتی که حتی چشمان دشمنان را خیره کرده است، گرچه دستگاه تبلیغاتی اش مآموریتی به جزء سیاه نمایی و دروغ پراکنی ندارد.

و صد البته که امروز ما دچار ضعفها و کاستی هایی هستیم و در این مجال قصد آن نبود که تصویری پیشرفته از ایران نشان داده شود، ولیکن تاریخ را باید دانست و از اوضاع و احوال دیگر کشورها نیزخبردار بود که چگونه پای قدرت طلبی و لذت جویی سران خود با هزاران رنج ومشقت ایستاده اند واین ایستادگی تاریخی همراه رنج و درد ومشقت باعث شد تا در عصر حاضر دیگر به ادامه حیات رازی نشوند تا حقشان را بازستانند و شاهد این مدعا جنبشها و تظاهرات منطقه ای وبین المللی مختلفی است که اخبارش را هر روزه می شنویم. ملت ها بر پایه ی اعتراض ایستاده اند و به خانه هایشان بر نمی گردند حتی اگر کشته شوند تا استقلال وآزادی به سفرهایشان برگردد. این درحالی است که اقتصاد جهانی نیز به خاطر آنکه فقط عده ای را پشتیبانی کرد ، سفره های ملتها  را خالی گذاشت.

امام خمینی

طرح دوستی با دزد ریختن کاری نیست که فکری پیدا شود تا از آن استقبال نماید. یکی از شبه افکنی هایی که در جامعه ی امروز شنیده می شود آن است که با استکباری که حتی با مردمان خودش الهی وانسانی برخورد نمی نماید و همه ی سیاستش بر مبنای یک اصل و آنهم چاپیدن ملتهاست طرح ریزی شده است  پای میز همکاری نشست. رهبر عزیز انقلاب اسلامی  حضرت آیه الله خامنه ای که متعهد به آرمانهای خمینی کبیر (ره) صبورانه وجسورانه پای انقلاب اسلامی سال  1357 مردم ایستادند ، هیچگاه این ذلت را نپذیرفتند که پای میز مذاکره و همکاری وهمدستی با سیاستمدارانی بنشیند که برای برده کشی و بهره کشی نسلهای آینده نیز برنامه ریخته اند.

به استناد شواهدی محکم که در دسترس همه چه  دوست وچه دشمن قرار دارد، این مسئله روشن است که رهبر عزیز انقلاب همچون خمینی کبیر(ره) می داند به کجا در حرکت هستیم و تصویری امید بخش در مقابل ملت شریف ایران  می بینند و این تصویر را به استناد فرمایشاتی که در هر فرصتی تبیین کرده اند می توان دید. و دشمن از تصور این تصویر بی مهاوا به تفکرات زنده خمینی کبیر (ره) هنوز می تازد.

علی اصغر معبادی

بخش سیاست تبیان