تبیان، دستیار زندگی
صدام گمان مى‏كرد كه با یك مملكت آشفته كه منزوى شده است و همه دولت‏ها پشت به او كرده‏اند یا او را در فشار اقتصادى گذاشته‏اند طرف شده است و ما نه قواى نظامى داریم و نه انتظامى داریم و نه ساز و برگ جهاد و جنگ.او همچو گمان كرد و گمان‏مى‏كرد با چند ساعت تهران
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جنگ تحمیلى در نگاه حضرت امام (ره) ( 1)


صدام گمان مى‏كرد كه با یك مملكت آشفته كه منزوى شده است و همه دولت‏ها پشت به او كرده‏اند یا او را در فشار اقتصادى گذاشته‏اند طرف شده است و ما نه قواى نظامى داریم و نه انتظامى داریم و نه ساز و برگ جهاد و جنگ.او همچو گمان كرد و گمان‏مى‏كرد با چند ساعت تهران را هم فتح خواهد كرد.او غافل از خدا بود. (1)

امام وجنگ تحمیلی

علل تحمیل جنگ

دولت جابر صدام و بعث ناگهان بدون هیچ مقدمه حمله كرده است به ایران از طرف دریا و از طرف هوا، از طرف زمین و بدون اینكه دولت متوجه بشود بعضى از بلاد ایران را غصب كرده است و بعضى از سرزمین‏ها.آن روزى كه مطلع شد ایران، جلویش را گرفت و بحمد الله به قدرى صدمه بر او وارد كرده است و بر جنود او وارد كرده است كه برگرداندن به اصل اول محتاج به سال‏هاى طولانى است و این هجوم ناجوانمردانه، كشور عراق را به تباهى كشاند و مى‏كشاند و سرمایه‏هایى كه باید صرف بشود در راه ترویج اسلام، اینها را صرف كرده‏اند در راه جنگ .ما بادى به جنگ نبودیم و نیستیم، لكن اگر تعدى بكند دهان او را خرد مى‏كنیم.ابتدا از آنها بوده است و لهذا در مملكت ما این واقعه واقع شده است، اگر ما بادى بودیم، خوب بود اول ما رفته باشیم یكى از دهات آنجا را گرفته باشیم و آنها آمده باشند و ما را عقب زده باشند. (2)

از اول هم كه [صدام‏] وارد این هجوم شد، بازیش دادند و بزرگ منشى خودش به اصطلاح و بلند بینى خودش به اصطلاح و آن حب شیطانى نفسانى خودش هم بود.آمریكا هم بازیش داد كه ایران دیگر چیزى ندارد، خوب ارتشش كه از بین رفت و پاسدارها هم كه چیزى نیستند و دیگر مردم هم كه اصلا كارى به این حرف‏ها ندارند، تو بیا برو ایران را بگیر، نفت ایران مال تو، وقتى شد، چه خواهى كرد، چه خواهى شد، منطقه را تو بگیر، همه منطقه مال تو، یك همچو حرف‏هائى زدند و كلاه سرش گذاشتند، این بدبخت هم از آنها گول خورد و حمله كرد به ایران و هیچ یك از اینها ایران را نمى‏شناختند، یعنى ایران را خیال مى‏كردند مثل زمان سابق است. (3)

هویت دفاعى ایران در جنگ تحمیلى

جنگ ما دفاع است هجوم نیست و جنگ دفاعى از تكلیف‏هاى شرعى و وجدانى و نفسانى همه است . (4) و ما ایستاده‏ایم در مقابل دفاع از كشور خودمان و دفاع از اسلام عزیز در مقابل هر مهاجم .مهاجم مى‏خواهد ابر قدرت باشد، مى‏خواهد قدرت كم، فرقى در نظر ما نیست.ما واجب است برایمان دفاع كنیم از نوامیس اسلام و نوامیس خودمان و دفاع كنیم از كشور اسلامى خودمان و تا مادامى كه در حال دفاع هستیم، با هر قدرتى كه بخواهد هجمه بكند بر ما، مقابله مى‏كنیم و هیچ هراس نداریم. (5)

ما هیچ وقت سر دعوا با كسى نداشتیم، ما براى حفظ اسلام‏دفاع باید بكنیم، براى حفظ مملكت اسلامى دفاع باید بكنیم.او حمله كرده است و آمده است و شهرهاى ما را گرفته است و خرابكارى دارد مى‏كند، بر همه ما واجب است كه این شر را از سر مسلمان‏ها دفع كنیم

تكلیف ما این است كه از اسلام صیانت كنیم و حفظ كنیم اسلام را، كشته بشویم تكلیف را عمل كردیم، بكشیم هم تكلیف را عمل كردیم.این همان منطقى است كه ما در اول هم كه با این رژیم فاسد پهلوى مخالفت مى‏كردیم منطق ما همین بود منطق این نبود كه ما حتما باید پیش ببریم، منطق این بود كه براى اسلام مشكلات پیدا شده است، احكام اسلام دارد از بین مى‏رود، مظاهر اسلام دارد از بین مى‏رود و ما مكلفیم كه به واسطه قدرتى كه هر چه قدرت داریم مكلفیم كه با آنها مقابله كنیم، كشته هم بشویم اهمیتى ندارد.بكشیم هم كه انشاء الله موفق خواهیم شد به جنت و به بهشت انشاء الله.شما هیچ وقت از هیچ چیز هراس نداشته باشید .شما براى حفظ اسلام دارید جنگ مى‏كنید و او براى نابودى اسلام.الان اسلام به تمامه در مقابل كفر واقع شده است و شما باید از اسلام پایدارى كنید و حمایت كنید و دفاع كنید .دفاع یك امر واجبى است بر همه كس، بر هر كس كه هر مقدار قدرت دارد باید دفاع بكند از اسلام. (6)

امام وجنگ تحمیلی

ما هیچ وقت سر دعوا با كسى نداشتیم، ما براى حفظ اسلام‏دفاع باید بكنیم، براى حفظ مملكت اسلامى دفاع باید بكنیم.او حمله كرده است و آمده است و شهرهاى ما را گرفته است و خرابكارى دارد مى‏كند، بر همه ما واجب است كه این شر را از سر مسلمان‏ها دفع كنیم.ما وارد كشور آنها نشدیم كه ما مجرم باشیم، آنها مجرمند كه وارد شدند، یك كسى، دزدى مى‏آید منزل یك كسى، اگر این دزد را دفعش كنند، دزد تقصیر كار است یا آن كه دفع كرده؟ صاحبخانه كه تقصیر ندارد، دزد آمده این هم باید دفعش كند.حتى اگر به كشتن او هم منجر بشود باید دفعش بكند، مجرم اوست.اینهائى كه در سرحدات ـ ولو فرض بكنید كه ـ اینهائى كه به سرحدات حمله مى‏كنند به ما، ولو فرض كنید كه مسلمان هستند، لكن چون حمله كردند دفاع واجب است و كشتن آنها تا دفعشان واجب است.نه اینكه ما سر جنگى داریم، ما مى‏خواهیم عالم در صلح باشد.ما مى‏خواهیم همه مردم، همه مسلمین و غیر مسلمین همه در صلح و صفا باشند، لكن معنایش این نیست كه اگر یك كسى بخواهد بریزد در منزل یك كسى و تعدى كند، ما بگوئیم كه سر صلح داشته باشید و تن بدهید به ظلم.نه، همانطورى كه ظلم حرام است، انظلام و تن دادن به ظلم هم حرام است .دفاع از ناموس مسلمین و جان مسلمین و مال مسلمین و كشور مسلمین یكى از واجبات است.ما داریم به این واجب عمل مى‏كنیم، كشور ما دارد به این واجب عمل مى‏كند.

ما میل داریم همه صلح و صفا باشد.همه عالم در صلح و صفا باشند.ما اگر قدرت داشتیم، اصلا باروت را از بین مى‏بردیم و قواى منفجره را از بین مى‏بردیم كه اقلا خالى بشود از این جنایت‏ها.ما نمى‏خواهیم با كسى دعوا بكنیم، نه.با عراق دعوا داریم و نه با فرض كنید جاهاى دیگر دعوائى ما نداریم، آنها دعوا دارند، وقتى دعوا دارند تو دهنى مى‏خورند و خوردند، حالا هم از هر جائى هم همچو چیزى پیدا بشود همین مردمند و همین پاسداران هستند و همین ارتش است و همین جوان‏هاى زن و مرد ما، از هر جا تعدى بشود تو دهنى مى‏خورند .ما كه اسلام را خواستیم و مى‏خواهیم، اسلام اجازه نمى‏دهد كه ما تعدى كنیم به یك كشورى، لكن فرموده است كه اگر به شما تعدى كردند، بزنید تو دهنشان، اگر یك دسته‏اى از مسلمین را، در جنگ‏هاى سابق این هست، اگر یك دسته‏اى از مسلمین را كفار سپر قرار دادند، فرض كنید كه عراق فاسد یك دسته‏اى از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت آنها ایستاد كه بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است كه مسلمان و غیر مسلمانش را بكشیم.مسلمان‏ها شهید هستند و به بهشت مى‏روند و كافرهایش كافرند و به جهنم، دفاع واجب است. (7)

امام وجنگ تحمیلی

امروز كه ما باز براى دفاع از كشور خودمان و دفاع از ملت مظلوم خودمان وارد شدیم در عراق، براى اینكه نگذاریم هر روز آبادان و اهواز و آنجاها مورد حمله آنها واقع بشود و مورد توپ‏هاى دور برد آنها و موشك‏هاى آنها باشد و مى‏خواهیم اینها را به حدى برسانیم كه نتوانند این كار را بكنند و این یك دفاعى است كه ما مى‏كنیم باز تمام مطبوعات و تمام رادیوها یا محكوم مى‏كنند ما را و یا فریاد مى‏زنند كه براى منطقه خطر است.تحریك مى‏كنند كشورهاى منطقه را.وارد شدن ما در عراق نه براى این بوده است كه ما عراق را مى‏خواهیم تصاحب كنیم یا بصره را، ما وطنمان بصره و شام نیست ما وطنمان اسلام است ما تابع احكام اسلام هستیم.اسلام به ما اجازه نمى‏دهد كه یك كشور مسلمى را ما تحت سلطه قرار بدهیم و ما نخواهیم هیچ وقت، توجه به این نخواهیم پیدا كرد. (8) اینها با كمك رادیوهاى بیگانه تبلیغ مى‏كنند كه ایران مى‏خواهد كشورهاى خلیج فارس را بگیرد ما همانگونه كه مكرر گفته‏ایم، شارع مقدس به ما اجازه چنین كارى را نمى‏دهد، اما اینكه مسلمین از مال و نوامیس خود دفاع كنند، این را هم خدا و هم عقل و هم شرع اجازه مى‏دهد، ما ملت مظلومى هستیم، و از شما مى‏خواهیم در مسائل مربوط به ما تحقیق كنید. (9) آنچه كه معلوم است و شما همه مى‏دانید ما امروز در حال دفاع هستیم گو كه تبلیغات خارجى بر ضد ما هر چه باشد لكن شما مى‏دانید كه الان بعضى از شهرهاى ما و بعضى از زمین‏هاى ما در دست دشمن است و شهرهاى مرزى ما هر روز در زیر توپ‏هاى دوربرد و موشك‏هاى دشمن است ـ و ما ـ و بر همه ما واجب است كه دفاع كنیم از كشور خودمان، و دفاع این است كه ما دشمن را تا آنجا برسانیم و برانیم كه نتواند با موشك‏هاى خودش شهرهاى ما را بكوبد، رفتن در خاك عراق نه هجمه به عراق است، دفاع از اسلام و كشور اسلامى است.نظیر اینكه اگر یك كسى در خارج منزل شما بایستد از داخل خانه خودش سنگ پرانى كند و موجب خسارت جانى و مالى بشود، اگر شما وارد بشوید در منزل او، شما هجمه نكردید به او، شما مى‏خواهید دفاع كنید از خودتان.ما هیچ وقت بناى هجوم به یك كشورى نداریم.ما بناى دفاع داریم از یك متعدى و از یك هجمه‏گر و از یك خدانشناس كه در خارج، وقتى نتواند در داخل وارد بشود و كارى بكند، به توپ‏هاى دوربردشان و موشك‏ها از خارج، از جاهاى دور مى‏اندازد و كشور ما را ویران مى‏كند و عزیزان ما را مى‏كشد.ما در حال دفاع هستیم گو كه این تبلیغات خارجى مى‏گویند كه نه شما وارد شدید در كشور دیگرى، از اول جنگ تا حالا كه آنها وارد بودند صحبتى نبود، حرفى نبود، اشكالى نبود، نه در سازمان‏ها و نه در رسانه‏هاى گروهى.امروز كه ما براى دفاع خودمان مى‏خواهیم این را تا جایى ببریم كه نتواند به ما خسارت وارد كند، ما هجوم كردیم به عراق! طبع آنهایى كه تبلیغ بر ضد اسلام مى‏كنند همین است.بنابراین ما چون مدافع هستیم بر همه ما یك امر واجب است منتها هر كسى دفاع را به یك نحوى باید بكند. (10)

پى‏نوشت‏ها:

1 ـ بیانات امام خمینى در جمع سفراى كشورهاى اسلامى صحیفه نور جلد 13 ـ ص 124 ـ تاریخ : 28/7/ 59

2 ـ بیانات امام خمینى در دیدار با جمعى از حجاج پاكستانى صحیفه نور جلد 13 ـ ص 165 ـ تاریخ: 16/8/ 59

3 ـ بیانات امام خمینى در دیدار با جمعى از اعضاى نیروى هوائى صحیفه نور جلد 17 ـ ص 186 ـ تاریخ: 19/11/ 61

4 ـ بیانات امام خمینى در دیدار با گروهى از دانشجویان دانشكده افسرى صحیفه نور جلد 15 ـ ص 240 ـ تاریخ: 11/9/ 60

5 ـ بیانات امام خمینى در دیدار با وزیر كشور و اعضاى كمیته انقلاب اسلامى صحیفه نور جلد 17 ـ ص 231 ـ تاریخ: 21/1/ 62

6 ـ بیانات امام خمینى در جمع مردم مرزنشین صحیفه نور جلد 13 ـ ص 109 ـ تاریخ: 8/7/ 59

7 ـ بیانات امام خمینى در دیدار با گروهى از فرماندهان سپاه صحیفه نور جلد 15 ـ ص 102 ـ تاریخ: 27/5/ 60

8 ـ بیانات امام خمینى در دیدار با جمعى از اقشار مختلف مردم خراسان صحیفه نور جلد 16 ـ ص 234 ـ 233 ـ تاریخ: 3/5/ 61

9 ـ بیانات امام خمینى در جمع رهبران مذهبى بنگلادش صحیفه نور جلد 17 ـ ص 14 ـ تاریخ : 17/6/ 61

10 ـ بیانات امام خمینى در دیدار با وزیر كشور و جمعى از اعضاى كمیته انقلاب اسلامى صحیفه نور جلد 17 ـ ص 231 ـ 230 ـ تاریخ: 21/1/ 62

بخش فرهنگ پایداری تبیان


منبع:کتاب " آیین انقلاب اسلامی"