تبیان، دستیار زندگی
آموزش علاوه بر استفاده از سیستم های نرونی مورد نیاز ، مستلزم استفاده از عناصر دیگر نظیر : ارتباط متقابل ، تخیل و فیدبک است . یادگیری الکترونیکی با استفاده از عناصر متفاوت ، که باعث ایجاد عناصر جدید آموزشی می گردد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یادگیری الکترونیکی و ثبت اطلاعات

یادگیری الکترونیکی و ثبت اطلاعات

آموزش علاوه بر استفاده از سیستم های نرونی مورد نیاز، مستلزم استفاده از عناصر دیگر نظیر :

ارتباط متقابل، تخیل و بازخورد است. یادگیری الکترونیکی با استفاده از عناصر متفاوت، که باعث ایجاد عناصر جدید آموزشی می گردد، فرآیند فراگیری را حذاب تر خواهد کرد.

ایجاد جذابیت در یادگیری یکی از دلایل موفقیت آموزش های الکترونیکی است. در صورتی که از عناصر جدید در سیستم های آموزش الکترونیکی استفاده نگردد، عملا" جذابیت های لازم برای آموزش را از دست داده ایم.

برای موفقیت در آموزش های الکترونیکی نکات زیر می بایست مورد توجه قرار داد:

بررسی نوع محتویات

استفاده از تصاویر ، صدا و متن و ترکیب مناسب آن ها با یکدیگر پیامدهای مثبتی را بدنبال خواهد داشت .

ارتباط متفابل با فراگیران به گونه ای که ایجاد محرک های لازم را تضمین نماید. استفاده از بازی ها، امتحانات کوتاه مدت برای گرفتن باز خورد سریع از فراگیران مناسب ترین روش برای سنجش میزان موفقیت در آموزش است.

ایجاد باز خورد های سریع

دوره های آموزش الکترونیک می بایست از روش هایی به منظور اخذ فیدبک سریع استفاده تا در صورت اشکال و یا عدم موفقیت، سریعا" نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نمایند.

یادگیری الکترونیکی و ثبت اطلاعات

بازخورد های مربوطه می بایست در سریع ترین زمان ممکن اخذ گردند. آموزش در هر مرحله بر اساس آموزش در مرحله قبل ایجاد می گردد.

بنابراین تشخیص و اخذ بازخورد های سریع، مراحل متفاوت آموزشی را به درستی تبین خواهد کرد. در صورتی که در یک مرحله موفقیتی حاصل نشده باشد، مرحله بعد که بر اساس مرحله قبل ایجاد شده است، در امر آموزش توفیق چندانی ایجاد نخواهد کرد.

ارتباطات صمیمی با سایر فراگیران و مربیان الکترونیکی. استفاده از اتاق های گفتگو، تالارهای مباحثه، پیام های فوری و پست الکترونیکی در ایجاد ارتباط متقابل با فراگیران الکترونیکی بسیار موثر و کارساز خواهد بود. ایجاد کمیته های Online به طرز چشم گیری در عملکرد برنامه های آموزشی تاثیر خواهد داشت.

آموزش های الکترونیکی به فراگیران این امکان را خواهد داد تا هر فرد با توجه به مسایل و توانایی خود، آهنگ یادگیری را خود مشخص نماید.

در چنین مواردی، فراگیران در صورتی که به دلایلی، چند روزی از سیستم استفاده ننمایند و از آموزش دور باشند، پس از برطرف شدن مشکلات، مجددا" قادر به ادامه آموزش خواهند بود. دوره های آموزشی مبتنی بر آموزش الکترونیکی دارای عناصر قابل کنترلی بوده که توسط کاربران استفاده می گردند.

عناصر کنترلی فوق در کلاس ها ی آموزش معمولی استفاده نشده و با استفاده از آنان در آموزش های الکترونیکی، فراگیران قادر به کنترل فرآیند آموزش، خواهند بود.

قابلیت تنظیم آهنگ آموزش توسط فراگیران یکی از دلایل مهم در رابطه با موثر بودن آموزش های الکترونیکی است .

یکی دیگر از عناصری که آموزش های الکترونیکی از آن استفاده می نمایند، برقراری ارتباط و تعامل متقابل با فراگیران است. میزان و نحوه ارتباط متقابل با فراگیران از حالات ساده که صرفا" کلیک کردن بر روی یک سوال است، شروع و تا اجرای یک فایل انیمیشن و یا اجرای یک پردازه ادامه خواهد یافت.

استفاده از بازی های محاوره ای که پیام های آموزشی را بر اساس محتویات دوره آموزشی در اختیار فراگیران قرار می دهند، نیز از جمله روش های موجود برای ارتقاء سطح کیفیی آموزش های الکترونیکی است .

آموزش مجازی، از تجارب و تحقیقات به عمل آمده طی سالیان گذشته در امر آموزش استفاده نموده است. در تحقیقات به عمل آمده، به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش و سرعت در انتقال آموزش ، راه کارهای زیر توصیه شده است:

استفاده از رنگ ها و ترکیبات خاص رنگ
ترکیب تصاویر و کلمات
ترکیب صدا ، صوت ، موزیک با تصاویر
استفاده از چندین نوع عناصر اطلاعاتی آموزشی
استفاده از چارچوپ مناسب که به راحتی با حرکت طبیعی چشم بتوان آن ها را مشاهده نمود.


مرکز یادگیری سایت تبیان

گردآوری و تنظیم: یگانه داودی